19.01.2015

Kieliasiantuntijaksi tähtäävä pääaineopiskelija

Ruotsin kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Kandidaatin tutkinto (HuK)

Kieliasiantuntijaksi tähtäävän pääaineopiskelijan kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

 

HuK-TUTKINTO 180 op

Pääaineopinnot 80 op

 • perusopinnot 30 op

 • aineopinnot 50 op

Sivuaineopinnot, esim. 80 op

 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus

 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

Yleisopinnot, esim. 20 op

 • pakolliset (sivuainevalinnoista riippuen 13-16 op) ja mahdolliset valinnaiset opinnot

 

 

Kandidaatintutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen perus- ja aineopintojen rakenne sekä tutkintoon sisältyvät pakolliset yleisopinnot. Opetus-/suorituskieli vaihtelee.

 

Yleisopinnot (sivuainevalinnoista riippuen 13–16 op)

 

Yleisopinnot

RUOY012 Opinto- ja urasuunnittelu

1 op

Äidinkielen viestintä
(jää pois, mikäli suoritetaan suomen kielen perusopinnot)

3 op

Vieras kieli
(kirjataan suoritetuksi kandidaatintutkintoa haettaessa)

 

3 op

RUOY097 Toinen kotimainen kieli
(kirjataan suoritetuksi kandidaatintutkinoa haettaessa)

3 op

RUOY096 Kypsyysnäyte eli maturiteetti

1 op

KLSY010 Kandidaatin portfolio
(2012 ja sen jälkeen aloittaneille opiskelijoille)

5 op

 

Perusopinnot 30 op

 

 

Aineopinnot (50 op)

Katso vanhan ja uuden opetussuunnitelman siirtymävaiheen (1.8.2012-31.7.2013) säännöt ja ohjeet intotilaisuuden dioista 4.5.2012

 

 

 

Sivuaineopinnot

(ks. oman sivuaineesi opetussuunnitelma)

 

Sivuaineen opintoja valitaan niin paljon, että HuK-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 180 op täyttyy. Sivuaineen opintopistemäärän minimi riippuu yleisopintojen kokonaismäärästä. Huom! Kandidaatintutkinnon sivuaineopintoihin on sisällyttävä vähintään yksi perusopintokokonaisuus.

 

Maisterin tutkinto (FM)

 

Kieliasiantuntijaksi tähtäävän pääaineopiskelijan maisterintutkinto rakentuu seuraavasti:

 

FM-TUTKINTO 120 op

Pääaine 80 op

 • maisterintutkielma 40 op

 • muut syventävät opinnot 40 op

Muut opinnot 40 op

 • työelämätuntemus väh. 5 op
  (pakollinen 1.8.2014 ja sen jälkeen valmistuville)

 • maisterin portfolio 5 op
  (2015 ja sen jälkeen maisteriopinnot aloittaneille)

 • esim. sivuaine, pääaineen täydentäviä tai valinnaisia opintoja

 

 

Filosofian maisterin tutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen opintojen rakenne sekä tutkintoon pakollisena sisältyvä maisterin portfolio. Opintojaksojen kuvaukset saat esiin yksittäistä opintojaksoa klikkaamalla. Opetus-/suorituskieli vaihtelee.

 

 

Syventävät opinnot (80 op)

 

Viestintätaidot

(5 op)

RUOS201 Vetenskaplig kommunikation

5 op

Kielitieto

(valitse 0 -10 op)

RUOS202 Pragmatik

5 op

RUOS203 Sociolingvistik

5 op

RUOS204 Svensk fonologi

5 op

RUOS206 Lexikal semantik och svenskt ordförråd

5 op

RUOS217 Svenska språkets historia

5 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta

(valitse 5-10 op)

RUOS207 Skandinavisk litteratur

5 op

RUOS208 Finlandssvensk litteratur

5 op

RUOS209 Språkvård

5 op

RUOS216 Sverigefinländare igår och idag

5 op

Sukukielet

(valitse 0-10op)

RUOS218 Grundkurs i danska

5 op

RUOS219 Grundkurs i norska

5 op

Tutkijan taidot

(45 op)

RUOS211 Magisterseminarium tai KLSS348 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari

5 op

RUOS212 Magisteravhandling

40 op

Suuntautumisopinnot

(5 op)

KLSS306 Kriittinen diskurssintutkimus

5 op

Valinnaiset opinnot

(valitse niin monta opintojaksoa, että kokonaisopintopistemääräksi tulee 80 op)

RUOS220 Språkplanering i Norden

5 op

RUOS221 Skrivprocess och textanalys

5 op

RUOS222-225 Forskningsprojektkurs

5 op

RUOS227 Språk och identitet 5 op

KLSS341 Mediadiskurssin tutkimus

5 op

KLSS322 Vuorovaikutuksen tutkimus

5 op

KLSS325 Diskurssintutkimuksen vaihtuva-alainen erikoistumiskurssi I

5 op

KLSS326 Diskurssintutkimuksen vaihtuva-alainen erikoistumiskurssi II

5 op

KLSS328 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen tutkimusprojektissa

5 op

KLSS329 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret

5 op

KLSS903 Kielikontaktit

5 op

 

Muut opinnot

 

Maisterintutkinnon pakollisiin muihin opintoihin kuuluu lisäksi:

 

 

Muita opintoja (sivuaineopintoja, pääaineen täydentäviä opintoja tai muita valinnaisia opintoja) valitaan siten, että FM-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 120 op täyttyy.