24.08.2017

Opetussuunnitelmien vastaavuudet 2015-17 ja 2017-20

opetussuunnitelma 2015-2017 opetussuunnitelma 2017-2020

RUOP207 Svensk prosa

RUOP1207 Modern svensk litteratur

RUOA207 Svensk litteraturhistoria, pakollinen aineopintojakso

RUOA207 Svensk litteraturhistoria, yksi valinnaisista opintojaksoista aineopinnoissa

RUOA208 Boktentamen (opettajaksi opiskeleville)

RUOA1208 Teoreriska perspektiv på andraspråksinlärning (muuttunut e-tentiksi, tentaattori Jaana Kolu)

RUOA209 Boktentamen (kieliasiantuntijoille)

 RUOA1209 Språk som påverkansmedel (tiedekuntatenttinä edelleen, uusi tenttikirjallisuus)

RUOA211 Kandidatseminarium
RUOA212 Kandidatavhandling

RUOA1212 Kandidatseminarium och kandidatavhandling

RUOS229 Teori och praktik i grammatikundervisning RUOA1229 Att undervisa grammatik: teori och praktik
RUOS218 Grundkurs i danska RUOS1218 Danska
RUOS219 Grundkurs i norska RUOS1219 Norska
RUOS203 Sociolingvistik RUOS1203 Sociolingvistik

 

Lisäksi koodit ovat vaihtuneet kielten yhteisillä opintojaksoilla.

  • Vain monialaisille kieliasiantuntijoille tarkoitetut kurssit alkavat koodilla MON (esim. MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen),
  • vain kielten aineenopettajaksi opiskeleville tarkoitetut kurssit koodilla KOP (esim. KOPA1001 Opettajan uudet työkalut ja ympäristöt) ja
  • molemmille ohjelmille yhteiset kurssit edelleen koodilla KLS (esim KLSA1000 Tutkimuksen teon perusteet). 

Uusia ruotsin kielen opintojaksoja opetussuunnitelmissa 2017-2020 ovat:

RUOA1100 Flerspråkighet via språkbad (5 op)  
RUOA2001 Att skriva i digitala medier (5 op)
RUOA2002 Översättning från svenska till finska (5 op)
RUOS2001 Fackspråk och popularisering (5 op)
RUOS2002 Texter för ett specialiserat samhälle (5 op)  

Kurssit järjestetään aikaisintaan lukuvuonna 2018-19.