11.09.2006

Pro gradu -tutkielma

RUOS160 PRO GRADU -TUTKIELMA 40 op

Tavoite: Tieteellisen ongelman käsittelykyvyn ja kirjallisen ilmaisun kehittäminen; ongelmien rajaaminen, tutkimusasetelmien laatiminen, aineiston kokoaminen ja käsittely, tulosten kokoaminen ja tulkinta. Aiheesta sovitaan ohjaajan kanssa. Ohjeellinen vähimmäislaajuus on 40 s. Tutkielma voi koostua erillisistä artikkeleista.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely.

Suositus ajoituksesta: 5. vuosi.

Arviointi: Arvosanan tutkielmasta antaa dekaani kahden tarkastajan esityksestä. Hyväksytyt arvosanat ovat hyväksytty, hyvä ja erinomainen.