30.08.2007

Proseminaari ja kandidaatintutkielma

RUOA150 PROSEMINAARI 12 op

Proseminaari alkaa kielten laitoksen yhteisellä kurssilla tutkielman laatimisen perusteista. Osallistujat kirjoittavat sisällöstä kokoavan loppuraportin, joka palautetaan oman proseminaariryhmän ohjaajalle. Kurssin jälkeen proseminaari jatkuu oppiainekohtaisissa proseminaariryhmissä.

Tavoite: Itsenäisen tiedonhankinnan taidot. Kyky tehdä pienimuotoinen tieteellinen tutkielma ruotsin kielellä ja raportoida se. Tutkimuksen tekemiseen ja siinä käytettäviin menetelmiin tutustutaan opettajan ohjeiden mukaan, esim. NYBERG, Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet.
Tutkimussuunnitelman laatimisen jälkeen dokumentoidaan omasta aiheesta tehty tiedonhaku. Yhdestä päälähteestä kirjoitetaan ruotsiksi referaatti, jota hyödynnetään seminaarityössä. Sekä referaatti että proseminaarityö esitellään muille seminaariin osallistujille. Lisäksi toimitaan opponenttina ja osallistutaan aktiivisesti keskusteluun. Opiskelijat voivat tehdä työn yksin tai pareittain. Proseminaarityö on samalla kandidaatintutkielma, jonka pohjalta kirjoitetaan maturiteettikoe.

Opiskelutapa: Seminaari-istunnot, henkilökohtainen ohjaus sekä itsenäinen työskentely.

Arviointi: Lopulliseen arvosanaan vaikuttavat tiedonhaun dokumentointi, referaatti, proseminaarityö, opponenttina toimiminen ja keskusteluihin osallistuminen.

Suositus ajoituksesta: 3. vuosi.