11.09.2006

Seminaari

RUOS150 SEMINAARI 5 op

Tavoite: Kehitetään opiskelijan kykyä käsitellä tieteellisiä ongelmia, kirjoittaa ja keskustella niistä sekä opastetaan opiskelijaa pro gradu -tutkielman laadinnassa. Kurssilla tutustutaan seminaariaineiden ja pro gradu -tutkielmien laadintaan liittyvään metodiikkaan ja sitä koskevaan kirjallisuuteen ohjaajan ohjeiden mukaan. Ensimmäisen lukukauden aikana esitetään tutkimussuunnitelma ja toisena osa tutkielmasta esitelmänä. Mikäli gradutyö kirjoitetaan artikkeleina, ko. esitelmä voi hyväksyttynä olla yksi tällainen artikkeli.

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen seminaareihin, kontaktiopetusta 26 t / 2 lk.

Kirjallisuus: NYBERG, Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och InternetSuositus ajoituksesta4. vuosi

Arviointi: Seminaarityö arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.