24.08.2018

Tietoa tenteistä

Opintojaksojen tentaattorit 1.8.2018 alkaen

Opintojaksot, joissa on itseopiskelumahdollisuus

RUOP205 Introduktion till lingvistik, e-tentti Åsa Palviainen
RUOP206 Kultur och samhälle i Norden, e-tentti Paulina Nyman-Koskinen
RUOA203  Språkets struktur och funktion II, tiedekuntatentti

Mikko Kuronen

RUOA206 Grannspråk, tiedekuntatentti Paulina Nyman-Koskinen
RUOA207 Svensk litteraturhistoria, kurssi tai oppimistehtävät Harry Lönnroth
RUOY096 Maturiteetti Harry Lönnroth
RUOA1208 Teoretiska perspektiv på andraspråksinlärning, e-tentti Maria Kautonen (syksy 2018)
Jaana Kolu (kevät 2019)

RUOA1209 Språk som påverkansmedel, tiedekuntatentti Harry Lönnroth 

RUOS112 Svenska som andraspråk, e-tentti Åsa Palviainen
RUOS202 Pragmatik, e-tentti (sovittava tentaattorin kanssa erikseen) Åsa Palviainen
RUOS207 Skandinavisk litteratur, esseet Paulina Nyman-Koskinen
RUOS208 Finlandssvensk litteratur, esseet Paulina Nyman-Koskinen
RUOS204 Svensk fonologi, tiedekuntatentti Mikko Kuronen
RUOS206 Lexikal semantik och svenskt ordförråd, luento- tai tiedekuntatentti Mikko Kuronen

RUOS1229 Att undervisa grammatik: teori och praktik, oppimistehtävät

Maria Kautonen (syksy 2018)
Jaana Kolu (kevät 2019)

 

Tentteihin ilmoittautuminen

  • Tiedekuntatentteihin ilmoittaudutaan Korpin kautta. Ohjeet tentti-ilmoittautumiseen.
  • E-tentteihin ilmoittaudutaan korpissa (opintojaksoilmoittautumisten puolella) ja lisäksi e-tenttijärjestelmässä. Katso E-tentin ohjeet.
  • Esseinä tai oppimistehtävinä suoritettaviin opintojaksoihin ilmoittaudutaan sähköpostilla opettajalle, joka antaa suoritusohjeet.

  • HUOM! Jos tentti ei ole tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä vaan kurssin aikana tai heti sen päätteeksi, ilmoittautumista ei tarvita.