Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Aine- ja syventäviä opintoja voi suorittaa myös ulkomailla.