09.01.2019

Kieliharjoittelu (Språkpraktik)

Ruotsin kielen aineopintoihin kuuluvan kieliharjoittelun eri suoritustavat.

Ruotsin kielen aineopintoihin kuuluu sekä pää- että sivuaineopiskelijoille pakollinen kieliharjoittelu (RUOA204 Språkpraktik 3 op).

Kieliharjoittelun voi suorittaa oleskelemalla tai työskentelemällä kaksi kuukautta Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai Ahvenanmaalla. Työpaikkoja löytyy esim. Nordjobbin tai työnvälityksen kautta.

Vaihtoehtoisesi kieliharjoittelun voi suorittaa lähtemällä opiskelijavaihtoon tai osallistumalla oppiaineen hyväksymälle noin kuukauden kestävälle Nordkurs-kielikurssille Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa.

Pohjoismaisten kesäkurssien eli Nordkursien (kurssit rahoittaa Pohjoismainen ministerineuvosto) antama opintopistemäärä on 10 ja se korvaa paitsi kieliharjoittelun myös yhden valinnaisen opintojakson aine- tai syventävistä opinnoista (esim. tanskan kurssi/jatkokurssi, norjan kurssi/jatkokurssi, valinnainen kurssi). Opintopisteitä ruotsin kielestä vaaditaan yleensä 40-60 (vuosittainen vaihtelu), jotta kurssipaikka heltiää. Vuonna 2017 poikkeuksellisesti kaikki hakijat pääsivät mukaan kursseille. Nordkurs tarjoaa valituille stipendin, joka kattaa yhdessä opintotuen kanssa suuren osan kurssin kuluista.

Opiskelija voi hankkia kielikurssipaikan myös itsenäisesti (muu kielikurssi kuin nordkurs). Kurssin täytyy olla reilun kolmen viikon mittainen (opetustunteja n. 80), tason vähintään B2 ja kurssipaikan Ruotsissa. Pisteitä tällaisesta itsehankitusta kurssista saa aina 3. Kurssin soveltuvuus kieliharjoitteluksi kannattaa varmistaa oppiaineen koulutussuunnittelijalta ennen kurssin maksamista. Kurssit voivat olla hinnakkaita, mutta joskus niille on mahdollista saada stipendi sen järjestäjältä. Kursseja järjestävät ainakin seuraavat tahot:


Opintopisteiden saamiseksi kieliharjoittelusta kirjoitetaan raportti (1-2 sivua ruotsiksi), jossa kerrotaan työ- ja/tai oppimiskokemuksista (mitä opit yhteiskunnasta, kulttuurista, ihmisistä, elämänmenosta, kielestä jne). Raporttiin liitetään kopio työ- tai opiskelutodistuksesta, vuokrasopimuksesta tms. Todistuksesta tulee käydä ilmi oleskeluaika. Raportti ja todistus toimitetaan mielellään sähköisenä osoitteeseen tiina.m.suominen(at)jyu.fi.