08.06.2018

Tietoa ruotsin kielen opintosuunnan perusopinnoista tutkinto-ohjelmittain lukuvuonna 2018-19

OPETUSSUUNNITELMA

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin.

Opetussuunnitelmat kurssikuvauksineen löytyvät kokonaisuudessaan seuraavien linkkien kautta:

Ensimmäisenä opiskeluvuotena suositellaan suoritettavaksi vähintään pääopintosuunnan perusopinnot ja lisäksi muita opintoja siten, että vuoden kokonaispistemääräksi tulee 50-60 op. Alla ruotsin kielen opintojen rakenne tutkinto-ohjelmittain.

Monialaisten kieliasiantuntijoiden perusopinnot /ruotsin kielen opintosuunta koostuvat seuraavista osista (36 op):

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot

(10 op)

MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta

MONP1001 Kriittinen ajattelu ja tiedontuottaminen

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

 

5 op

3 op

2 op

Viestintätaidot

(8 op)

RUOP201 Uttal och samtal

RUOP202 Skriv- och textkompetens

4 op

4 op

 

Kielitieto

(10 op)

RUOP203–4 Språkets struktur och funktion IA ja IB

RUOP205 Introduktion till lingvistik 

8 op

2 op

 

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta

(8 op)

RUOP206 Kultur och samhälle i Norden

RUOP1207 Modern svensk litteratur

4 op

4 op

 

Kielten aineenopettajan perusopinnot / ruotsin kielen opintosuunta koostuvat seuraavista osista (33 op) :

 

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot

(7 op)

KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

 

5 op

2 op

Viestintätaidot

(8 op)

RUOP201 Uttal och samtal

RUOP202 Skriv- och textkompetens

4 op

4 op

 

Kielitieto

(10 op)

RUOP203–4 Språkets struktur och funktion IA ja IB

RUOP205 Introduktion till lingvistik

8 op

2 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta

(8 op)

RUOP206 Kultur och samhälle i Norden

RUOP1207 Modern svensk litteratur

4 op

4 op

 

OPETUSOHJELMA 2018-19 kokonaisuudessaan löytyy sivulta: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/opinnot/oppiaineet/ruotsi/opiskelu

Kursseille ilmoittaudutaan pe 7.9. tuutorien opastuksella Korppi -opintotietojärjestelmässä https://korppi.jyu.fi