03.09.2018

Tietoa ruotsin kielen opintosuunnan perusopinnoista tutkinto-ohjelmittain lukuvuonna 2018-19

OPETUSSUUNNITELMA

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin.

Opetussuunnitelmat kurssikuvauksineen löytyvät kokonaisuudessaan seuraavien linkkien kautta:

Ensimmäisenä opiskeluvuotena suositellaan suoritettavaksi vähintään pääopintosuunnan perusopinnot ja lisäksi muita opintoja siten, että vuoden kokonaispistemääräksi tulee 50-60 op. Alla ruotsin kielen opintojen rakenne tutkinto-ohjelmittain.

Monialaisten kieliasiantuntijoiden perusopinnot /ruotsin kielen opintosuunta koostuvat seuraavista osista (36 op):

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot

(10 op)

MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta

MONP1001 Kriittinen ajattelu ja tiedontuottaminen

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

 

5 op

3 op

2 op

Viestintätaidot

(8 op)

RUOP201 Uttal och samtal

RUOP202 Skriv- och textkompetens

4 op

4 op

 

Kielitieto

(10 op)

RUOP203–4 Språkets struktur och funktion IA ja IB

RUOP205 Introduktion till lingvistik 

8 op

2 op

 

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta

(8 op)

RUOP206 Kultur och samhälle i Norden

RUOP1207 Modern svensk litteratur

4 op

4 op

 
Kielten aineenopettajan perusopinnot / ruotsin kielen opintosuunta koostuvat seuraavista osista (33 op) :

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot

(7 op)

KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

 

5 op

2 op

Viestintätaidot

(8 op)

RUOP201 Uttal och samtal

RUOP202 Skriv- och textkompetens

4 op

4 op

 

Kielitieto

(10 op)

RUOP203–4 Språkets struktur och funktion IA ja IB

RUOP205 Introduktion till lingvistik

8 op

2 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta

(8 op)

RUOP206 Kultur och samhälle i Norden

RUOP1207 Modern svensk litteratur

4 op

4 op

 

Ruot­sin kie­len ope­tus­oh­jel­ma 2018-2019

OPETUSOHJELMA 2018-19 kokonaisuudessaan löytyy sivulta: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/opinnot/oppiaineet/ruotsi/opiskelu

Kursseille ilmoittautuminen
Opetusperiodit
Yleistä tietoa tenteistä

Ruotsin kielen sekä syys- että kevätlukukauden perusopintojen opetusryhmiin ilmoittaudutaan

  • pe 7.9. klo 11.00 alkaen

Perusopinnot

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen 2 op, periodi I ma 14-16 monimuoto-opiskeluna (kaikille kielten opiskelijoille)

KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta 5 op, periodit I-II ma 10-12 (opettajaksi opiskeleville kielten opiskelijoille pakollinen)

MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta 5 op, periodit I-II ma 10-12 (kieliasiantuntijoiksi opiskeleville kielten opiskelijoille pakollinen) MONP1001 Kriittinen ajattelu ja tiedontuottaminen, 3 op, periodi III ma 10-12 ja pe 12-14 (kieliasiantuntijoiksi opiskeleville kielten opiskelijoille pakollinen)  HUOM! Jos haluat valita kurssin HYVY001, valitse ryhmä 5 (humanistis-yhteiskunnallisen tdk:n opiskelijoille) tai jokin muu ryhmä, sillä kivi-laitoksen oma ryhmä menee ajallisesti päällekkäin kurssin MONP1001 kanssa.

RUOY012 Opinto- ja urasuunnittelu 1 op (kaikille pakollinen)

RUOP201 Uttal och samtal, 4 op (valitse yksi ryhmä, kaikille pakollinen)

r1 periodi I

ma 12-14 ja ke 10-12

Kuronen

r2 periodi II

ma 12-14 ja ke 10-12

Kuronen

r3 periodi IV

ti 12-14 ja to 12-14

Kuronen

 
RUOP202 Skriv- och textkompetens, 4 op (valitse yksi ryhmä, kaikille pakollinen)

r1 periodit I-II 

ti 8-10

Kautonen

r2 periodit I-II 

to 10-12

 Kautonen

r3 periodit III-IV

to 8-10

Nyman-Koskinen

 
RUOP203 Språkets struktur och funktion IA, 4 op (valitse yksi ryhmä, kaikille pakollinen)

r1 periodit I-II

ti 12-14

Nyman-Koskinen

r2 periodit I-II

ke 8-10

Nyman-Koskinen

r3 periodit I-II

to 12-14

Nyman-Koskinen

 
RUOP204 Språkets struktur och funktion IB, 4 op (valitse yksi ryhmä, kaikille pakollinen)

r1 periodit III-IV

ti 10-12

Nyman-Koskinen

r2 periodit III-IV

ke 10-12

Nyman-Koskinen

r3 periodit III-IV

to 10-12

Nyman-Koskinen

 
RUOP205 Introduktion till lingvistik, 2 op (sekä opintosuunnan että sivuaineopiskelijoille pakollinen, opintojakson voi suorittaa joko kurssina tai kirjatenttinä)

luento periodi III

ma 12-14 ja pe 10-12

Palviainen

 
RUOP206 Kultur och samhälle i Norden, 4 op (valitse luento ja yksi ryhmistä, kurssin voi suorittaa vaihtoehtoisesti tenttinä, kaikille pakollinen)

luento periodi I

ti 16-18

useita opettajia

r1 periodi II

ti 10-12

Kautonen

r2 periodi II

to 14-16

Kautonen

r3 periodi II

pe 10-12

Kautonen

 
RUOP1207 Modern svensk litteratur, 4 op (valitse yksi ryhmä, kaikille pakollinen)

r1 periodit I-II, 

ti 14-16

Kautonen

r2 periodit III-IV

ti 14-16

Nyman-Koskinen

r3 periodit III-IV

to 14-16

Kolu

 
Muita suositeltavia opintoja

HYVY001 Akateeminen opiskelukyky – muutakin kuin pisteitä 2 op
HYTP1001 Tieto- ja viestintäteknologia 3 op

Kursseille ilmoittaudutaan pe 7.9. tuutorien opastuksella Korppi -opintotietojärjestelmässä https://korppi.jyu.fi