På svenska

Hemsidor på svenska

Svenska

Varför svenska?

Svenska språket spelar en viktig roll i Finland och även vid nordiskt samarbete. På universitetet kan du fortsätta dina tidigare studier, bygga på dina språkkunskaper och dessutom studera svenskspråkig kultur och litteratur. I det tvåspråkiga Finland behövs svenskkunniga specialister inom många olika branscher.

Hurdana är studierna?

Vid svenska avdelningen kan du förbättra dina muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter, studera språkets struktur och användning, fördjupa dig i språkforskning och grannspråk och lära dig mer om nordisk kultur och litteratur. Studieprogrammet innehåller därtill gemensamma kurser (s.k. KLS-kurser) för dem som har samma inriktning (lärare eller språkexpert).

Lärare eller mångvetenskaplig språkexpert?

Nuförtiden är arbetsmarknaden mer mångfacetterad än tidigare och det finns många möjliga yrkesvägar för svenskkunniga specialister. I Jyväskylä är det möjligt att utbilda sig till lärare eller till mångvetenskaplig språkexpert. En lärare kan arbeta i grundskola eller gymnasium men nuförtiden efterfrågas specialister inom språkundervisning i hög grad även vid olika arbetsplatser och vid andra undervisningsinstitutioner, t.ex. folkhögskolor.  Genom biämnesval kan studenten på språkexpertlinjen inrikta sig på arbeten t.ex. inom kommunikation, marknadsföring eller kultursamarbete. Arbeten som administratör eller planerare kan locka både dem som utbildar sig till lärare och språkexperter. Du kan läsa mera om arbetsmöjligheter i alumners egna berättelser.