04.11.2005

Projektet Finterlingva

Syfte

 •  Att studera hur finska skolelever lär sig svenska som främmande språk

Ledare

 • Professor Matti Rahkonen

      tel. +358 14 260 1373.
      mrahkone@campus.jyu.fi.

Publikationer

 • Juurakko, Taina: Prepositioner i finskspråkiga gymnasisters inlärarsvenska. Jyväskylä: Jyväskylä universitet, 1996. 291 s. Studia philologica Jyväskyläensia; 40. ISBN 951-34-0724-1. Doktorsavhandling.

 • Juurakko, Taina: Ruotsin kielen prepositioiden osaamisesta ja opettamisesta. Jyväskylä: Jyväskylä universitet, 1997. 67 s. Jyväskylän yliopiston pohjoismaisten kielten laitoksen julkaisuja. Sarja B N:o 5. ISBN 951-39-0130-0.

 • Lahtinen, Sinikka: Genuskongruens och genus i finska gymnasisters inlärarsvenska. Jyväskylä: Jyväskylä universitet, 1998. 260 s. Studia philologica Jyväskyläensia; 47. ISBN 951-39-0371-0. Doktorsavhandling.

 • Muittari, Veikko: Om nödvändighetsbetecknande modalverb i finskspråkiga abiturienters inlärarsvenska. Jyväskylä: Jyväskylä universitet, 1990. 251 s. Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Jyväskylä universitet 8. ISBN 951-680-392-X.

 • Rahkonen, Matti: Studentsvenska 79/80 - en korpus över finska abiturienters inlärarsvenska, 1992. 125 s. Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Jyväskylä universitet 9. ISBN 951-680-935-9.

 • Rahkonen, Matti & Juurakko, Taina: Logit analysis in L2 research: measuring L1 and L2/Ln effects. International Journal of Applied Linguistics, vol. 8, no. 1, 1998, s.81-111.

 • Rahkonen, Matti: Topikalisering av icke-subjekt i svenska påståendesatser. En korpusstudie. Språk & stil, vol 10, 2000, s. 37-85.

Korpusar

 • FinStud_86_upps: finska abiturienters modelsmålsuppsatser (210 st.)

 • FinSveGym_1.89_upps: finska gymnasisters svenskuppsatser, åk 1 (200 st.), kontrollästa

 • FinSveStud_79-80_upps (=Studentsvenska 79/80): finska abiturienters svenskuppsatser (799 st.), kontrollästa, kodade

 • FinSveStud_86_B_upps: finska abiturienters svenskuppsatser, B-svenska (258 st.), kontrollästa

 • FinSveStud_89_A_upps: finska abiturienters svenskuppsatser, A-svenska (ca 200 st.), endast som A4-kopior

 • FinSveGrnd_9.90-91_upps: finnars svenskuppsatser, åk 9, grundskola (3 x 73)

 • FinSveLng_1.91-3.94_upps: finnars svenskuppsatser, hela gymnasiet och studentexamen (107 elever), ett longitudinellt material, kontrollästa

 • SveFinStud_87_upps: finlandsvenska abiturientuppsatser i finska (182 st.)

 • Bonniers: svenska romaner, ca 7 miljoner ord

 • Harlekin: 10 Harlekinböcker, ca 550000 ord

 • Lärobok 70: språket i 4 textboksserier som användes på 70-talet i gymnasiet, ca 230000 ord (Lär dig svenska 3, Obs 1-2, Ur Nordens liv och litteratur, Världen och vi)

 • Lärobok 80: språket i 5 textboksserier som användes på 80- och 90-talet i gymnasiet, ca