15.09.2008

Konferenser och gästföreläsningar


Jauhojärvi-Koskelo, C & Nordqvist Palviainen, Å.Jag behöver inte svenska i jobbet! Inställning till svenska hos unga finskspråkiga studenter” Den 8 konferensen om Nordens språk som andraspråk, Helsingfors 10-12 maj 2007.

Jauhojärvi-Koskelo, C & Nordqvist Palviainen, Å. ”Har svenskan en framtid i Finland? Motivation och attityder hos finska studenter”. Gästföreläsning vid institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet, 20 september 2007.

Nordqvist Palviainen, Å. & Jauhojärvi-Koskelo, C. ”Mitt i brytpunkten. Finska universitetsstuderandes tankar kring svenska.” Svenskan i Finland 11, Åbo Akademi, 16-17 maj 2008.

Nordqvist Palviainen, Å. & Jauhojärvi-Koskelo, C. ”Motivation, attitudes and writing in L2 – The Finnish situation”. Poster. The 11th International Conference of the EARLI Special Interest Group on Writing, Lunds universitet, 11-13 juni 2008.

Nordqvist Palviainen, Å. & Jauhojärvi-Koskelo, C. ”Finding the links between attitudes and personal background: The situation of Swedish as L2 among Finnish-speaking university studentsThe 23rd Scandinavian Conference of Linguistics, Uppsala universitet 1-3 oktober 2008.

Jauhojärvi-Koskelo, C. & Nordqvist Palviainen, Å. Allt obligatoriskt är tråkigt! Finska universitetsstudenters syn på svenska i sina studier och i det kommande arbetslivet” Svenskans beskrivning 30. Stockholms universitet 10-11 oktober 2008.

Nordqvist Palviainen, Å. & Martin, M.Kun ei toimii – När det fungerar inte. Negaation hallinta taitotason osoittimena oppijansuomessa ja -ruotsissa AFinLAn syyssymposium/AfinLA Autumn Symposium, Helsingfors universitet, 14-15 november 2008.