17.08.2009

Publikationer


Jauhojärvi-Koskelo, C. & Nordqvist Palviainen, Å. (2008) ”Kyllä, kotibileissä naamioiduin ruotsinkieliseksi”. Jyväskylän yliopisto, Kielten laitos. http://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/ruotsi/se/forskning/sve2ju/jauhojarvikoskelo

(Artikkelin lyhennetty versio on julkaistu Jyväskylän ylioppilaslehdessä nro 11, 1.10.2008)

 
Nordqvist Palviainen, Å. & Jauhojärvi-Koskelo, C. (inskickad) Finskspråkiga universitetsstudenters åsikter om svenska: En fråga om kön, utbildningsinriktning eller geografi? Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.

 

Jauhojärvi-Koskelo, Camilla (kommande): Finskspråkiga universitetsstudenters syn på svenska i högskoleutbildningen och arbetslivet: Nytta och glädje eller ett nödvändigt ont?  Licentiatavhandling. Institutionen för språk, Jyväskylä universitet.