09.07.2008

Kursutbudet 2008-2009

Anmälning till höstens och vårens grupper via Korppi börjar
på grundstudier 4.9. kl 16.00
på ämnes- och fördjupade studier 30.7. kl 12.00

Anmälning till tentamina:
till boktentamina senast en vecka före tentamensdagen
till de övriga tentamina hos vederbörande lektorn på mottagningstider senast en vecka före tentamensdagen.


PERIODERNA läsåret 2008-09

Period I 8.9.-24.10.2008

Period II 27.10.-5.12.2008

Period III 19.1.-13.3.2009 (ingen undervisning vecka 9)

Period IV 16.3.-8.5.2009 (påsklov 9.-15.4.)

Undervisningen börjar grundstudier fre 5.9. och på ämnestudier och fördjupade studier mån 8.9.08. Eventuella förändringar i undervisningsprogrammet meddelas på ämnesenhetens anslagstavla i början av terminen.

Grundstudier

Introduktion till IT-teknologi HTK0039 (på finska)

Föreläsningar ons 14-16 eller tors 14-16

Övningar:
meddelas senare

Inledning till språk och språkforskning KLSP001 (på finska)

Föreläsning 5.9. och 12.9. 8-12  C 1

Teoretisk språkforskning RUOP050 (på finska)

II period

Lahtinen ti 14-16 och ons 16-18

Tillämpad lingvistik KLSP003 (på finska)

III period

mån 10-12 och fre 10-12  C1 och M 103

 

Grammatik- och översättningskurs IA RUOP004

I-II period

Grupp 1 Hämäläinen mån 12-14 P 209
Grupp 2 Korhonen tis 8-10 P 209
Grupp 3 Hämäläinen tis 10-12 P 209

Grammatik- och översättningskurs IB RUOP005

I-II period

Grupp 1 Korhonen mån 14-16 P 209

III-IV period

Grupp 1 Hämäläinen mån 12-14 P 209

Grupp 2 Hämäläinen tis 12-14 P 209

Grupp 3 Korhonen tis 10-12 P 209
 

Muntlig kommunikation I / Uttal I RUOP009

I-II period

Grupp 1 Kokkonen ons 10-11 Studio L173

(finlandssvenska) tors 10-11 Studio L173

Grupp 2 Kokkonen ons 11-12 Studio L173

(finlandssvenska) tors 11-12 Studio L173

Grupp 3 Korhonen mån 12-13 Studio L173

(finlandssvenska) ons 8-9 Studio L173

III-IV period

Grupp 1 Korhonen mån 9-10 Studio L 173
(finlandssvenska) tis 9-10 Studio L 173


Skriftlig kommunikation I RUOP015

I-II period

Grupp 1 Boe tors 8-10 P 208

Grupp 2 Heino tors 10-12 P 208

III-IV period

Grupp 1 Boe mån 14-16 P 208

Grupp 2 Boe tors 14-16 P 208

Litteratur I RUOP031

I-II period

Grupp 1 Korhonen tis 12-14 P 208

Grupp 2 Kokkonen tors 12-14 P 208

III-IV period

Grupp 1 Korhonen ons 8-10 P 208

Grupp 2 Kokkonen tors 14-16 P 208

Ämnesstudier


Grammatikkurs II RUOA005

I-II period

Föreläsningar:

Heino tors 14-16 H 306

Övningar:

Grupp 1 Heino ons 16-17 P 209

Grupp 2 Heino ons 17-18 P 209

III-IV period

Föreläsningar:

Heino tors 14-16 F 205

Övningar:

Grupp 1 Heino ons 16-17 P 209

Muntlig kommunikation II / Uttal II RUOA009

I-II period

Grupp 1 Hämäläinen mån 14-15 Studio Yot4

(finlandssvenska) tis 14-15 Studio Yot4

Grupp 2 Hämäläinen mån 15-16 Studio Yot4

(finlandsvenska) tis 9-10 Studio Yot4

III-IV period

Grupp 1 Hämäläinen mån 14-15 Studio Yot4

(finlandssvenska) tis 14-15 Studio Yot4
 

Muntlig kommunikation II / Samtal RUOA010

I-II period

Grupp 1 Boe ons 10-12 P 209

Grupp 2 Heino tors 12-14 P 209

Grupp 3 Heino & Hämäläinen ons 10-12 P 208

III-IV period

Grupp 1 Boe tis 8-10 P 208

Grupp 2 Heino  tors 10-12 P 208

 

Skriftlig kommunikation II RUOA015

I-II period

Grupp 1 Heino fre 8-10 P 209

Grupp 2 Heino tors 8-10 P 209

III-IV period

Grupp 1 Heino tors 8-10 P 209

Grupp 2 Heino fre 8-10 P 209

 

Litteratur II RUOA030

I-II period

Boe tors 10-12 H 306

III-IV period

Boe ons 8-10 P 209

Svenskans grannspråk RUOA035

I-II period

Boe

tis 14-16 P 209

III-IV period

Boe tors 10-12 P 209

 

Svensk press -textkurs RUOA040


III-IV period

Heino

tors 12-14  P 209

 

Proseminarium RUOA150

I-IV period

Grupp 1 Palviainen mån 14-16 P 208

Grupp 2 Rahkonen fre 12-14 P 208

Metodundervisning mån, ons och fre (börjar fre 12.9. kl 12) under två veckor.

Fördjupade studier

Vetenskaplig kommunikation  RUOS015

I-II period

Grupp 1 Kokkonen fre 12-14 P 308

III-IV period

Grupp 1 Kokkonen fre 12-14 P 308


Uppsatsanalys RUOS020

I-II period

Rahkonen mån 16-18 P 209

 

Litteratur III A RUOS030

III-IV period

Kokkonen tors 12-14 P 208


Kurs i danska RUOS035

I-II period

Föreläsningar:

Boe mån 12-14 P 215

Övningar:

Grupp 1 Boe tis 10-12 P 208

 

Fortsättningskurs i danska RUOS045

III-IV period

Boe mån 12-14 P 208


Lånord och ordbildning RUOS075

III-IV period

Kokkonen ons 10-12 P 209
 

Seminarium RUOS150

I-IV period

Grupp 1 Rahkonen fre 14-16 P 209

Grupp 2 Palviainen fre 12-14 P 209


Kvantitativa metoder KLSS702

 
III-IV period

Rahkonen tis 8-10 P 113