Tutkimus

Tutkimustyö ruotsin oppiaineessa

Meneillään olevia tutkimusprojekteja ovat esim. Child2ling ja Fokus.

Lisätietoa laitoksen muista tutkimusprojekteista.