Agora

 

 

Svenskan i Finland,

Jyväskylä 15-16 oktober 2015

 

Då, nu och sedan

Svenskan i Finland 16

JYVÄSKYLÄ DEN 15-16 OKTOBER 2015

Svenska avdelningen vid institutionen för språk välkomnar i samarbete med Språkcampuset vid Jyväskylä universitet alla nordister och andra intresserade av svenska språket till den 16:e sammankomsten för Svenskan i Finland. Sammankomsten äger rum i Jyväskylä den 15-16 oktober.

Konferensen har temat Svenskan i Finland: Då, nu och sedan och välkomnar bidrag av alla slag med anknytning till svenska, gärna med ett tidsperspektiv inbakat. Möjliga teman är till exempel språkbruk och -utveckling, språkinlärning och -undervisning, språkpolitik, språket i medier och språk och kultur.

Vi är mycket glada att kunna presentera Patrik Hadenius, hedersdoktor vid Göteborgs universitet och chefredaktör för Språktidningen, som vår inbjudna plenarföreläsare. Han inleder konferensen med ett föredrag som har titeln: Populärvetenskapen blir myndig. Språktidningen fyller 8 år i år, vad krävs för att den ska överleva också när den fyller 18?

Utöver traditionsenliga sektionsföredrag kommer konferensen även att ha ett rundabordssamtal kring forskningsläget för svenskan i Finland: Dagens och morgondagens forskning, var är vi och vart vill vi?

Deltagare i samtalet är:

  • professor Siv Björklund (Vasa universitet),
  • docent Åsa Wengelin (Göteborgs universitet)
  • professor Jan-Ola Östman (Helsingfors universitet).

Direkt efter konferensen startar det årliga Språkcampusseminariet som i år har temat Svenskan i det flerspråkiga Finland. Konferensdeltagarna får gärna delta i det kostnadsfria seminariet som äger rum på eftermiddagen den 16 oktober. (Vidare information om seminariet finns på seminariets hemsida.)

Som ett led i framtidstemat på konferensen satsar vi i år också extra på att bereda väg för framtidens forskare inom vårt fält. Inom ramen för detta erbjuds bl.a. studenter som har skrivit intressanta magisteravhandlingar runt om i Finland att presentera sin forskning. Vi hoppas kunna erbjuda ett visst antal resestipendier för detta ändamål.

Välkomna!

Du kan hitta oss också på Facebook!