23.09.2015

Sponsorer

Vi tackar särskilt våra spronsorer:

Institutionen för språk vid Jyväskylä universitet,

Svenska kulturfonden

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Svenska folkskolans vänner

Konstsamfundet

Oskar Öflunds Stiftelse.