07.08.2015

Anvisningar för abstrakt

Abstrakten får vara högst 300 ord långa, inklusive referenser. Abstrakten sänds in genom följande elektroniska onlinesystem (obs! inte via e-post). Länken till onlinesystemet finns här.

Sista dagen för att skicka in abstrakt är den 16 augusti.

 

 

Frågor och kommentarer: sif16@jyu.fi