02.10.2015

Sponsorer

Vi tackar följande organisationer och fonder för finansiellt stöd:

  • Institutionen för språk vid Jyväskylä universitet
  • Svenska kulturfonden
  • Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
  • Svenska folkskolans vänner
  • Konstsamfundet
  • Oskar Öflunds Stiftelse