14.04.2015

Workshop för studenter

Vad är en workshop?

 • Workshop innebär inte något ”traditionellt” föredrag utan det går ut på att man som deltagare kort presenterar sitt forskningstema (10 minuter) och berättar vad man har gjort och eventuellt vad man skulle vilja fortsätta med, därefter en diskussion (10 minuter).
 • Du kan också själv ta upp frågor, t.ex. problem som dykt upp under skrivprocessen som du vill lyfta fram och få hjälp med (om du inte är färdig med din avhandling).
 • Med andra ord får varje workshopdeltagare 20 minuter för sitt tema: föredrag (10 min.) och diskussion (10 min).

Vilket tema kan jag ha?

 • Det finns inget övergripande tema för workshopen, vi välkomnar alla forskningsteman!

Vad är syftet med workshopen?

 • Du får presentera och diskutera ditt forskningstema och ta del av de andra deltagarnas teman, träffa studenter från olika universitet, nätverka och utbyta erfarenheter.

Vem kan delta?

 • Om du precis blivit färdig med din magisterexamen eller om du är nästan färdig med dina magisterstudier.
 • Workshop är en utmärkt möjlighet för studenter som funderar på fortsatta studier efter magisterexamen: Man kan t.ex. få tips om hur man kan utveckla sina forskningsidéer.

Vad kostar det att delta?

 • Deltagaravgiften är 20 euro.
 • Som student har du möjligheten att ansöka om ekonomiskt stöd för resekostnader och logi (men vi kan givetvis inte garantera att alla får det). 

Hur kan jag söka till konferensen?

 • Du ska fylla i den elektroniska ansökningsblanketten på konferensens hemsida och skriva ett sammandrag av ditt workshopbidrag (titel, bakgrund, syfte, metod/material, resultat) på ca 200 ord
 • Deadline för ansökan är den 10 augusti.

När får jag beskedet om jag blivit antagen till workshopen?

 • Senast den sista augusti får du beskedet om du blivit antagen till workshopen (vi har ett begränsat antal platser). I samband med beskedet skickar vi även praktisk information om resestipendiet.

Har du frågor om workshoppen?