Saksan kieli ja kulttuuri

Saksan kieli ja kulttuuri edustaa oppiaineena alaa, joka on erikoistunut Euroopan Unionin suurimpaan kielialueeseen, jolla noin 100 miljoonaa asukasta puhuu saksaa äidinkielenään. Tämän alueen merkitys korostuu vielä, kun otetaan huomioon sen taloudellinen ja kulttuurinen merkitys.

Oppiaine Saksan kieli ja kulttuuri sisältää opintoja, jotka perehdyttävät kielitietoon ja -taitoon sekä saksankieliseen kirjallisuuteen ja muuhun  kulttuuriin. Nämä opinnot antavat valmiudet aineen asiantuntijatehtäviin kuten erityyppisten oppilaitosten ja korkeakoulujen opettajiksi ja tutkijoiksi, kielikonsulteiksi, saksankielisen viestinnän ammattilaisiksi ja erilaisiin kansainvälisiin tehtäviin mm. elinkeinoelämässä ja ulkoasiainhallinnossa.