02.08.2005

Opiskelu

Saksan kieli on perinteisesti ollut suomalaisten suosima kieli jo keskiajalta lähtien. Saksa on koettu tärkeäksi väyläksi kanssakäymisessä Keski-Eurooppaan päin. Vaikutteet Saksasta Suomeen ovat olleet merkittäviä monilla, mm. kulttuurin ja kaupan aloilla. Euroopan yhdentymiskehityksen myötä saksan kielen tärkeys on entisestään korostunut: puhuuhan äidinkielenään saksaa noin 100 miljoonaa eurooppalaista. Saksan kielen suosio on lisännyt myös opiskelijamääriä. Laitoksellamme on opiskelijoita lähes 300, joista pääaineenaan saksaa lukevia n. 200. Vuosittain uusia pääaineopiskelijoita otetaan 30, joista 10 valitaan suoraan opettajakoulutukseen. Opiskeluoikeus haetaan pääsykokeen kautta. Jyväskylän yliopistossa saksan kielen oppituoli on ollut vuodesta 1958.


Saksan kielessä ja kulttuurissa on mahdollista suorittaa

  • 1) pääainekokonaisuus eli perus-, aine- ja syventävät opinnot (160 op)

   (sis. pro gradu –tutkielman   40 op) 
    tai

  • 2) 1. sivuainekokonaisuus eli perusopinnot (30 op) tai
  • 3) 2. sivuainekokonaisuus eli perus- ja aineopinnot (65 op) tai
  • 4) 3. sivuainekokonaisuus eli perus- aine- ja syventävät opinnot ilman pro gradu -seminaaria ja -tutkielmaa. (105 op) Tällöin opiskelija suorittaa pro gradu -seminaarin tilalla yhden syventävien valinnaisen.
  • 5) 4. sivuainekokonaisuus eli perus- aine- ja syventävät opinnot, joissa pro gradu -tutkielman sijasta

kirjoitetaan sivututkielma (20 op).  Kokonaisuuden laajuus on 120 op.


Saksaa opiskelleet sijoittuvat työelämässä opettajiksi, tutkijoiksi, kääntäjiksi, matkailun ja kulttuurin palvelukseen.

Kansainvälisyys ja vaihto-ohjelmat

Laitoksella on ERASMUS -opiskelijavaihto-ohjelmat Saksassa Bielefeldin, Osnabrückin, Würzburgin yliopistojen ja Itävallassa Innsbruckin yliopiston kanssa. Vastavuoroisesti laitoksellemme tulee Deutsch als Fremdsprache (DaF) -harjoittelijoita, jotka suorittavat täällä ollessaan opintoihinsa kuuluvan harjoittelun. Lisäksi Jyväskylän yliopistolla on opiskelijavaihtosopimukset Bonnin ja Grazin (Itävalta) yliopistojen kanssa. Kummassakin yliopistossa on opiskellut vuosittain laitoksemme opiskelijoita.