Tutkimus

Tutkimuksen painopistealueet
Oppiaineen keskeisiä tutkimusaloja ovat teoreettinen ja soveltava lingvistiikka:

  • kielioppi
  • kielen muuttuminen
  • leksikografia
  • kontrastiivinen tutkimus
  • didaktiikkaan liittyvät aiheet
  • saksankielinen kirjallisuus ja kulttuuri
  • kulttuurienvälinen viestintä

Näihin aihepiireihin  pyritään keskittämään niin perus- kuin jatkotutkintoihinkin kuuluvat tutkielmat, joskin muutkin  tutkimuskohteet ovat mahdollisia

Valmistuneita lisensiaatti- ja tohtoriväitöskirjoja voi etsiä opinnäytehaun avulla.