19.01.2015

Kieliasiantuntijaksi tähtäävä pääaineopiskelija

Saksan kielen ja kulttuurin opetussuunnitelma 2012-2015

Kandidaatin tutkinto (HuK)

Kieliasiantuntijaksi tähtäävän pääaineopiskelijan kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

HuK-TUTKINTO 180 op

Pääaineopinnot 80 op

 • perusopinnot 30 op
 • aineopinnot 50 op

Sivuaineopinnot, esim. 80 op

 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus
 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

Yleisopinnot, esim. 20 op

 • pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sekä työelämäopinnot 13-16 op
 • mahdolliset muut valinnaiset opinnot

Kandidaatintutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen perus- ja aineopintojen rakenne sekä tutkintoon sisältyvät pakolliset yleisopinnot. Opintojaksojen kuvaukset saat esiin yksittäistä opintojaksoa klikkaamalla. Opetus-/suorituskieli vaihtelee.

 

 

YLEISOPINNOT (Sivuainevalinnoista riippuen 13-16 op)

Yleisopinnot SAXY012 Opinto- ja urasuunnittelu 1 op
SAXY97 Vieras kieli
(kirjataan suoritetuksi automaattisesti saksan perusopintojen päätteeksi)
3 op
Äidinkielen viestintä
(jää pois, mikäli suorittaa suomen kielen perusopinnot)
3 op
Toinen kotimainen kieli
(kirjataan suoritetuksi ruotsia sivuaineena opiskeleville ruotsin perusopintojen päätteeksi)
3 op
SAXY096 Kypsyysnäyte 1 op
KLSY010 Kandidaatin portfolio 5 op

 

 

 

PERUSOPINNOT (30 op)

 

 

 

AINEOPINNOT (50 op)

 

 

 

SIVUAINEOPINNOT

(ks. oman sivuaineesi opetussuunnitelma)

Sivuaineen opintoja valitaan niin paljon, että HuK-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 180 op täyttyy. Sivuaineen opintopistemäärän minimi riippuu yleisopintojen kokonaismäärästä. Huom! Kandidaatintutkinnon sivuaineopintoihin on sisällyttävä vähintään yksi perusopintokokonaisuus.

 

Takaisin alkuun

 

 

Maisterin tutkinto (FM)

Kieliasiantuntijaksi tähtäävän pääaineopiskelijan maisterintutkinto rakentuu seuraavasti:

FM-TUTKINTO 120 op

Pääaineopinnot 80 op

 • maisterintutkielma 40 op
 • muut syventävät opinnot 40 op

Muut opinnot 40 op

 • työelämätuntemus väh. 5 op
 • maisterin portfolio 5 op
 • esim. sivuaine, pääaineen täydentäviä tai valinnaisia opintoja

Filosofian maisterin tutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen opintojen rakenne sekä tutkintoon pakollisena sisältyvät työelämätuntemus ja maisterin portfolio. Opintojaksojen kuvaukset saat esiin yksittäistä opintojaksoa klikkaamalla. Opetus-/suorituskieli vaihtelee.

 

 

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT (80 op)

 

 

 

MUUT OPINNOT

Lisäksi maisterintutkinnon pakollisiin muihin opintoihin kuuluu:

Muita opintoja valitaan siten, että FM-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 120 op täyttyy.

 

 

 

Takaisin alkuun