13.11.2013

Saksan kielen ja kulttuurin sivuaineopiskelija

Saksan kielen ja kulttuurin opetussuunnitelma 2012-2015

Sivuaineopiskelijan OPS

Alla on esitetty sivuaineopiskelijan opintosuunnitelman rakenne.

Opintojaksojen kuvaukset saat esiin yksittäistä opintojaksoa klikkaamalla. Opetus-/suorituskieli vaihtelee.

 

PERUSOPINNOT (26-30 op)

 

 

AINEOPINNOT ( 30 -34 op)

Viestintätaidot SAXA030 Tekstitaidot suomi-saksa I 3 op
SAXA031 Kieliharjoittelu 2 op
SAXA046 Kielitaitotesti 1 op
Kielitieto SAXA033 Apuvälineitä asiantuntijatyöhön 3 op
SAXA034 Kielioppi II 4 op
SAXA035 Kielioppi III 4 op
Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta SAXA036 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan II 3 op
SAXA037 Saksan historia 3 op
Valinnaiset opinnot
(Valitse niin monta opintojaksoa,
että perus- ja aineopintojen
kokonaislaajuudeksi tulee
vähintään 60 op. Aineopintojen
valinnaisiksi voidaan hyväksyä
myös syventävien opintojen
kursseja.)
SAXA039 Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet
(jää pois, jos suoritettu pääaineeseen)
3 op
KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen
(jää pois, jos suoritettu pääaineeseen)
5 op
KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen
(jää pois, jos suoritettu pääaineeseen)
5 op
SAXA042 Saksankielinen mediamaisema 3 op
SAXA041 Opetusviestintä 3 op
SAXA043 Kielialueen kulttuurihistoria 3 op
SAXA044 Itävalta eilen ja nyt 3 op
SAXA045 Sveitsi eilen ja nyt 3 op
KLSA123 Työskentely tapahtumassa tai kehittämishankkeessa 1-5 op

 

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT (60 op)

Viestintätaidot SAXS030 Tekstitaidot suomi-saksa II 4 op
SAXS039 Tieteellisen kirjoittamisen työpaja 2 op
SAXS031 Suullinen ja kirjallinen viestintä 4 op
Kielitieto SAXS032 Kielitieteen kysymyksiä 5 op
Tutkijan taidot SAXS033 Maisteriseminaari
(vain sivututkielmansa erillistutkielman muodossa laativille)
5 op
SAXS051 Sivututkielma 20 op
Valinnaiset
suuntautumisopinnot

(valitse 20-25 op)
KLSS306 Kriittinen diskurssintutkimus 5 op
KLSS341 Mediadiskurssin tutkimus 5 op
KLSS322 Vuorovaikutuksen tutkimus 5 op
KLSS325 Diskurssintutkimuksen vaihtuva-alainen erikoistumiskurssi I 5 op
KLSS326 Diskurssintutkimuksen vaihtuva-alainen erikoistumiskurssi II 5 op
SAXS035 Kirjallisuus ja yhteiskunta muutoksessa 5 op
SAXS036 Kirjallisuus ja konteksti 5 op
SAXS037 Kulttuurienvälinen viestintä 5 op
SAXS038 Ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä saksan kielialueella 5 op
KLSS149 Kieltenopetuksen ajankohtaisia kysymyksiä 5 op
KLSS147 Kulttuuria kielenopetukseen 5 op
KLSS146 Dialoginen ja sosiokulttuurinen kielenoppimisen tutkimus 5 op
KLSS104 Kielitaidon arviointi 5 op
KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka 5 op
KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op
KLSS141 Vieraalla kielellä oppiminen ja opettaminen 5 op
KLSS152 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Menetelmäpainotteinen työskentely 5 op
KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Työskentely tutkimusprojektissa 5 op
KLSS154 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Lukupiirityöskentely 5 op
KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Itseopiskelu 5 op
KLSS157 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville 5 op
KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen 5 op
KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret 5 op
KLSS903 Kielikontaktit 5 op
SAXS040 Leksikologia 5 op
SAXS041 Leksikografia 5 op
SAXS042 Semantiikka 5 op
SAXS043 Fraseologia 5 op
SAXS044 Pragmatiikka 5 op

 

 

Takaisin alkuun