13.06.2018

Opetussuunnitelmien 2015-17 ja 2017-20 muutokset ja vastaavuudet

 

Opetussuunnitelma 2015-2017
(voimassa nykyisen rinnalla 31.7.2020 asti)
Opetussuunnitelma 2017-2020
(voimassa 1.8.2017 alkaen)
SAXP020 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan I  (opintojakso siirtyi perusopinnoista aineopintoihin) SAXA1020 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan I
SAXA034 Kielioppi II (opintojakso siirtyi aineopinnoista perusopintoihin) SAXP1034 Kielioppi II

SAXA038 Kandidaattiseminaari 3 op
SAXA040 Kandidaatintutkielma 7 op
(yhdistyivät yhdeksi opintojaksoksi)

SAXA1040 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op

SAXA036 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan II 3 op (lv 2017-18)

SAXS2001 Kääntäminen äidinkieleen, saksa-suomi 3 op aineopinnoissa (lv 2018-19)

 

Syventävistä opintojaksoista poistuivat (voi tenttiä sopimuksen mukaan):
SAXS042 Semantiikka
SAXS043 Fraseologia
SAXS044 Pragmatiikka

 

Syventävien uusia opintojaksoja ovat:
SAXS2001 Kääntäminen äidinkieleen, suomi-saksa 5-6 op
SAXS2002 Kääntämisen rooli yhteiskunnassa 5 op (ei voi suorittaa lv 2018-19)
SAXS1050 Korpustutkimuksen erikoistumisjakso
SAXS1051 Kulttuurin tutkimuksen erikoistumisjakso (ei voi suorittaa lv 2018-19)

 

Lisäksi koodit ovat vaihtuneet kielten yhteisillä opintojaksoilla.

  • Vain monialaisille kieliasiantuntijoille tarkoitetut kurssit alkavat koodilla MON (esim. MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen),
  • vain kielten aineenopettajaksi opiskeleville tarkoitetut kurssit koodilla KOP (esim. KOPA1001 Opettajan uudet työkalut ja ympäristöt) ja
  • molemmille ohjelmille yhteiset kurssit edelleen koodilla KLS (esim KLSA1000 Tutkimuksen teon perusteet).