13.06.2017

Opintojen rekisteröinti ja kokonaisuuksien koonti

Kurssien opettajat vievät opintosuoritukset, myös kirjatentit ja maturiteettikokeet, rekisteriin Korpin kautta.

Koulutussuunnittelija Tiina Suominen  (AgD325.2,  tiina.suominen(at)jyu.fi) rekisteröi ulkomailla suoritetut ja muut korvatut opinnot ja yhdistää pyydettäessä opintokokonaisuudet.

Perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaisuudet kootaan ja viedään rekisteriin opiskelijan pyynnöstä. Jos olet epävarma, onko sinulla kaikki vaadittavat opintojaksot suoritettu, ota yhteys koulutussuunnittelijaan. Koontipyyntö kannattaa lähettää mahdollisimman pian viimeisen suorituksen jälkeen koulutussuunnittelijalle. Koontia varten lähetä spostilla korpista kopioitu opintosuoritusote, johon olet merkinnyt kokonaisuuteen tulevat opintojaksot. Arvosanaa laskettaessa otetaan huomioon vain asteikolla 1-5 arvioidut kurssit. Kokonaisuuksien arvosana lasketaan (opintopisteillä) painotettuna keskiarvona.

Opintokokonaisuuden koontipyynnön voit tehdä  myös  Korpin ehops-sovelluksen kautta, varsinkin perusopintojen valmistuttua (rakenne-tila + lähetä koottavaksi).

Opiskelijan tulee seurata korpin kautta opintojaksojen kirjautumista otteeseen ja tarkistaa, että kaikki tiedot ovat oikein. Jos on huomautettavaa,  kannattaa ottaa yhteys kurssin opettajaan, kurssin koordinaattoriin tai koulutussuunnittelijaan.

8.8.2016