02.02.2017

HOPSin laatiminen

Hops ja eHops

Ohjeita henkilökohtaisen opiskelusuunitelman ja ehopsin laadintaan.

Mikä on HOPS?

HOPS on opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka auttaa opintojen suunnittelussa ja hallinnassa sekä ohjaa hyviin oppimistuloksiin omien tavoitteiden mukaisesti. Sen tavoitteena on lisätä opiskelijan itsetuntemusta, valmiuksia asettaa tavoitteita  ja toimia päämäärätietoisesti. HOPS suuntaa tulevaisuuteen, jopa työelämään asti. HOPS on kuitenkin joustava: vahvuudet ja varsinkin tavoitteet voivat muuttua.

 

Milloin HOPS tehdään?

Opiskelija tekee ensimmäisen HOPSinsa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana osana SAXY012  Opinto- ja urasuunnittelu -opintojaksoa.

Suunnitelma säilytetään ja sitä täydennetään korpissa. Se käydään läpi ainakin kaksi kertaa: aineopintovaiheessa kandiseminaarin yhteydessä ja aloitettaessa maisterin tutkintoon johtavia opintoja eli  maisteriseminaarin yhteydessä. Tällöin hopsauksesta vastaavat seminaarin vetäjät.

Mikä on eHOPS?

EHOPS on elektroninen henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka tehdään Korppi-järjestelmässä. Laadintaohjeet löydät  Korpista:

EHOPS-sovelluksella voit suunnitella opintosi kokonaisuudessaan kurssitasolle asti. Opinnot voit myös aikatauluttaa ja liittää niihin perusteluja. Sovelluksen tarkoituksena on antaa sinulle käsitys tutkintosi kokonaisuudesta: sen rakenteesta, sisällöistä ja valinnaisuudesta.

EHOPS sisältää kaksi kyselyä:

  • ehops-kyselyn (kielten laitoksen laatimat kysymykset)
  • kansainvälistymiskyselyn (yliopiston kv-toimiston laatimat kysymykset)

Ehops -kyselyssä on kysymyksiä vahvuuksistasi ja kehittymisalueistasi, opintojesi tavoitteista, opiskelutavasta, työelämäsuuntautumisesta jne. Voit vastata niihin kysymyksiin, joihin sinulla tuntuu olevan valmius vastata tällä hetkellä ja täydentää ja muuttaa suunnitelmaasi myöhemmin.

Kansainvälistymiskyselyssä on kysymyksiä esim. kielitaitodosta ja vaihtoonlähdöstä. 

Tutustu huolella saksan opsiin! Huomioi opintojaksojen suoritusjärjestys, edeltävät opinnot, ts. opintojen kumuloituvuus ja mm. suuntautumisvaihtojen johdantokurssit. Mieti myös kieliharjoittelun suorittamista ja mahdollista vaihtoonlähtöä.

Huom. Korpista löytyvät ne opintojaksot, joista järjestetään kontaktiopetuksena! Kaikkia opsiin kirjattuja opintojaksoja ei voida järjestää joka vuosi. Tenttien puolelta löytyvät tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä järjestettävät opintojaksot.