13.08.2018

HOPSin laatiminen

Mikä on HOPS?

HOPS on opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka auttaa opintojen suunnittelussa ja hallinnassa sekä ohjaa hyviin oppimistuloksiin omien tavoitteiden mukaisesti. Sen tavoitteena on lisätä opiskelijan itsetuntemusta, valmiuksia asettaa tavoitteita  ja toimia päämäärätietoisesti. HOPS suuntaa tulevaisuuteen, jopa työelämään asti. HOPS on kuitenkin joustava: suunnitelmat ja tavoitteet voivat muuttua tai sinulla voi olla vaihtoehtoisia suunnitelmia rinnakkain.

Milloin HOPS tehdään?

Opiskelija tekee ensimmäisen HOPSinsa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana osana Opinto- ja urasuunnittelukurssia. Vuoteen 2017 asti alustana on Korppi, syksystä 2018 alkaen alustaksi muuttuu vähitellen SISU.

Suunnitelma säilytetään ja sitä täydennetään Korpissa (tai Sisussa). Tarkistuspisteitä on ensimmäisen vuoden jälkeen ainakin kaksi: kandiseminaarin aikana ja  aloitettaessa maisterin tutkintoon johtavia opintoja.