Saksan kielen ja kulttuurin opetusohjelma lv 2018-19

Opetusohjelma sisältää kontaktiopetuksena järjestettävät kurssit. Kaikista opetussuunnitelmissa mainituista opintojaksoista ei järjestetä joka vuosi opetusta.

Saksan aineopintojen opetussuunnitelmaan tuli yksi kurssivaihdos. Lukuvuonna 2018-19 kurssin SAXA036 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan II sijasta suoritetaan kurssi SAXS2001 Kääntäminen äidinkieleen, saksa-suomi 3 op:n laajuisena.

Opetussuunnitelmien mukaan kaikilla tasoilla opintoihin kuuluu myös kielten ja tutkinto-ohjelmien yhteisiä kursseja. Tarkista siis opetussuunnitelmasta, mitä yhteisiä kursseja tutkinto-ohjelmaasi kuuluu. Näiden koodit alkavat seuraavilla kirjainyhdistelmillä ja löytyvät Korpista:

  • KLSP, KLSA, KLSS (kielten yhteiset kurssit)
  • KOPP, KOPA, KOPS (kielten opettajiksi suuntaaville tarjottavat kurssit)
  • MONP, MONA, MONS (monialaisiksi kieliasiantuntijoiksi suuntaaville tarjottavat kurssit)

Seuraavasta listasta löytyvät pääsääntöisesti vain oppiaineen järjestämät kurssit.

Laajannettu listaus

Syksy

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Kevät

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Kesä

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)