Saksan kielen ja kulttuurin opetusohjelma Korpissa

Opetusohjelma sisältää vain kontaktiopetuksena järjestettävät kurssit. Kaikista opsissa mainituista opintojaksoista (valinnaisista) ei järjestetä joka vuosi opetusta.
Laajannettu listaus

Kevät

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Kesä

Syventävät opinnot (laudatur)

Syksy

Yleisopinnot

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)