Saksan kielen ja kulttuurin opetusohjelma Korpissa

Opetusohjelma sisältää vain kontaktiopetuksena järjestettävät kurssit. Kaikista opsissa mainituista opintojaksoista (valinnaisista) ei järjestetä joka vuosi opetusta.
Laajannettu listaus

Syksy

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Kevät

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Kesä

Syventävät opinnot (laudatur)