27.03.2018

Saksan kieli ja kulttuurin kesäopiskeluohjelma 2018

Oppiaineen tentit ja itseopiskelu kesällä 2018.

Humanistis-yhteiskunnallisen tiedekunnan tentit ovat maanantaisin klo 12-16 C-rakennuksessa ellei toisin mainita. Tentteihin ilmoittaudutaan Korpissa viimeistään 28.5. klo 12.

 4.6.2018  klo 12-16 voi tenttiä

Koodi

Opintojakso

Tentaattori

Lisätiedot

SAXA050

Kielialueen historia ja kulttuurihistoria

Wilfinger R.

 

SAXS030

Tekstitaidot suomi-saksa II

Reukauf M.

Tentissä voi käyttää sanakirjoja

SAXY096

Maturiteetti

Wilfinger R.

Ilmoita työsi ohjaaja ja työn aihe

2.7.2018 klo 12-16 voi tenttiä

Koodi

Opintojakso

Tentaattori

Lisätiedot

SAXA030

Tekstitaidot suomi-saksa I

Wilfinger R.

Tentissä voi käyttää sanakirjoja

Jokaisena kesän tenttipäivänä eli 4.6., 2.7. ja 13.8.2017 klo 12-16 voi tenttiä

Koodi

Opintojakso

Tentaattori

Lisätiedot

SAXS042

Semantiikka

Pakkanen-Kilpiä K.

Tenttikirjana Löbner (2003 tai uud.), Semantik. Eine Einführung, s. 1 -187

SAXS043

Fraseologia

Pakkanen-Kilpiä K.

Sopimuksen mukaan, esim. BURGER (2007 tai uudempi), Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen

SAXS044

Pragmatiikka

Pakkanen-Kilpiä K.

Esim. Meibauer (2001 tai uudempi), Pragmatik. Eine Einführung

 

Itseopiskeluna voi suorittaa:

SAXS012 Lexikologia 
KLSS162 Sanakirjan laatiminen, käyttö ja tutkimus

Tehtävät ja aikataulu sovitaan lehtori Fuchsin kanssa.