15.01.2018

Saksan kieli ja kulttuurin kesäopiskeluohjelma 2017

Oppiaineen tentit ja itseopiskelu kesällä 2017.

        

Humanistis-yhteiskunnallisen tiedekunnan tentit ovat maanantaisin 5.6., 3.7. ja 14.8.2017 klo 12-16 Liikunnalla ellei toisin mainita. Tentteihin ilmoittaudutaan Korpissa viimeistään ma 29.5.2017.

 Vain 5.6.2017  klo 12-16

Koodi Opintojakso Tentaattori Lisätiedot
SAXA050 Kielialueen historia ja kulttuurihistoria Wilfinger R. Tentissä voi käyttää sanakirjoja
SAXS030 Tekstitaidot suomi-saksa II Reukauf M. Tentissä voi käyttää sanakirjoja
SAXY096 Maturiteetti Wilfinger R. Ilmoita työsi ohjaaja ja työn aihe

Vain 3.7.2016 klo  12-16

Koodi Opintojakso Tentaattori Lisätiedot
SAXA030 Tekstitaidot suomi-saksa I Wilfinger R. Tentissä voi käyttää sanakirjoja

 

5.6., 3.7. ja 14.8.2017 klo 12-16

Koodi Opintojakso Tentaattori Lisätiedot
SAXS042 Semantiikka Pakkanen-Kilpiä K. Tenttikirjana Löbner (2003 tai uud.), Semantik. Eine Einführung, s. 1 -187
SAXS043 Fraseologia Pakkanen-Kilpiä K. Sopimuksen mukaan, esim. BURGER (2007 tai uudempi), Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen
SAXS044 Pragmatiikka Pakkanen-Kilpiä K. Esim. Meibauer (2001 tai uudempi), Pragmatik. Eine Einführung

   

Itseopiskeluna voi suorittaa:


SAXS012 Lexikologia ja KLSS162 Sanakirjan laatiminen, käyttö ja tutkimus: Tehtävät ja aikataulu sovitaan lehtori Fuchsin kanssa.