30.08.2017

Tietoa saksan kielen opintosuunnan opinnoista lv 2017-18

OPETUSSUUNNITELMA 2017 – 2020 JA OPETUSOHJELMA 2017-18             

Saksan kieli ja kulttuuri, monialaisiksi kieliasiantuntijoiksi ja kielten aineenopettajaksi opiskelevat

OPETUSSUUNNITELMA on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin.

PERUSOPINNOT (36 op), Monialaiset kieliasiantuntijat (kurssikuvaukset löytyvät täältä)

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot (10 op)

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen 

MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta

MONP1001 Kriittinen ajattelu ja tiedontuottaminen

2 op


5 op


3 op

SAX: Viestintätaidot (11 op)

SAXP014 Kielitaito  I

SAXP016 Fonetiikan perusteet

SAXP015 Kielitaito II

5 op

3 op

3 op

SAX: Kielitieto (12 op)

SAXP017 Kielioppi I

SAXP018 Kielitieteen kenttää ja käsitteitä

SAXP1034 Kielioppi II

5 op

3 op

4 op 

SAX: Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (3 op)

SAXP008 Landeskunde

3 op


PERUSOPINNOT (33 op),
Kielten aineenopettajat (kurssikuvaukset löytyvät täältä)

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot (7 op)

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta

2 op


5 op

SAX: Viestintätaidot (11 op)

SAXP014 Kielitaito  I

SAXP016 Fonetiikan perusteet

SAXP015 Kielitaito II

5 op

3 op

3 op

SAX: Kielitieto (12 op)

SAXP017 Kielioppi I

SAXP018 Kielitieteen kenttää ja käsitteitä

SAXP1034 Kielioppi II

5 op

3 op

4 op 

SAX: Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (3 op)

SAXP008 Landeskunde

3 op

 

Aineopinnoista suositellaan suoritettavaksi perusopintojen lisäksi keväällä:

  • SAXA033 Apuvälineitä asiantuntijatyöhön 3 op
    SAXA1020 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan I 4 op


OPETUSOHJELMA 2017-18

Syksy 2017

SAXP014           Kielitaito I
ti 10-12  ja  to 10-12 (periodit I-II),
lisäksi 1. periodissa myös: pe 10-12 

SAXP016          Fonetiikan perusteet (valitse luento ja harjoitusryhmä)
Yhteinen luento kaikille 1. periodissa: ke 10-12
harjoitusryhmä 1             ti 12-13 ja to 12-13 (periodit I-II), sekä 2. periodissa  myös pe  10-11 
harjoitusryhmä  2           ti 13-14  ja  to 13-14 (periodit I-II), sekä 2. periodissa  myös pe  11-12 

SAXP017           Kielioppi I 
ma 12-14 ja to 8-10 sekä pienryhmäopiskelua  ke 8-10 jtv

KLSP004            Johdatus kielen ja sen tutkimukseen
ma 14-16, 1. periodissa monimuoto-opiskeluna 

Tutkinto-ohjelman mukaan joko
KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta tai
MONP1000 Kohti monialaista kielenasiantuntijuutta
ma 10-12 periodit I-II 

Kielten aineenopettajaksi opiskeleville: Kasvatustieteen luentoja (KTKP-koodit)
ma 14-16 periodit II-IV   ja niiden kotiryhmiä  keskiviikkoiltapäivisin klo 12-14

Valinnaisia (mutta kaikille suositeltavia) kursseja ovat: 
HYTP1001 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 1, 3 op
aloitusluento pe 8.9. klo 12-14

HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä, 2 op
luentosarja alkaen pe 3.11. klo 12-14 (II ja III periodi)

Kevät 2018

SAXP05              Kielitaito II
pe 10-12

SAXP008           Landeskunde
ti 10-12 

SAXP1034         Kielioppi II
ma 8-10, 3. periodissa myös to 14-16 

SAXP018           Kielitieteen kenttää ja käsitteitä
to 12-14

Monialaisille kieliasiantuntijoille: MONP1001 Kriittinen ajattelu ja tiedontuottaminen
ma 10-12 ja pe 12-14 3. periodi

Aineopintoja:

SAXA1020         Välineitä kirjallisuuden tulkintaan I 
ma 12-14

SAXA033           Apuvälineitä asiantuntijatyöhön
ti 14-16 ja to 10-12 pääaineopiskelijoille  3. periodissa

************************************

Orientaatio-ohjelma kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijoille (tilaisuudet kuuluvat olennaisena ja pakollisena osana kurssiin SAXY012 Opinto- ja urasuunnittelu 1 op)

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/uusille-opiskelijoille/orientaatio-ohjelma