03.09.2018

Tietoa saksan kielen opintosuunnan opinnoista lv 2018-19

OPETUSSUUNNITELMA 2017 – 2020 JA OPETUSOHJELMA 2018-19              

Saksan kieli ja kulttuuri, monialaisiksi kieliasiantuntijoiksi ja kielten aineenopettajaksi opiskelevat

OPETUSSUUNNITELMA on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin.

PERUSOPINNOT (36 op), Monialaiset kieliasiantuntijat (kurssikuvaukset)

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot (10 op)

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen 

MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta

MONP1001 Kriittinen ajattelu ja tiedontuottaminen

2 op


5 op


3 op

SAX: Viestintätaidot (11 op)

SAXP014 Kielitaito  I

SAXP016 Fonetiikan perusteet

SAXP015 Kielitaito II

5 op

3 op

3 op

SAX: Kielitieto (12 op)

SAXP017 Kielioppi I

SAXP018 Kielitieteen kenttää ja käsitteitä

SAXP1034 Kielioppi II

5 op

3 op

4 op 

SAX: Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (3 op)

SAXP008 Landeskunde

3 op

Monialaisille kieliasiantuntijoille suositellaan kielen opintojen rinnalle jo ensimmäiseksi vuodeksi esim. viestinnän ja median perusopintoja (KiVi-laitos), liiketoimintaosaamisen perusopintoja (kauppakorkeakoulu) tai yhteiskuntatieteiden opintoja (YFI-laitos). Näistä ja muistakin valinnaisista opinnoista löydät tietoa valinnaisten opintojen portaalista ja Korpista.

PERUSOPINNOT (33 op), Kielten aineenopettajat (kurssikuvaukset)

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot (7 op)

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta

2 op


5 op

SAX: Viestintätaidot (11 op)

SAXP014 Kielitaito  I

SAXP016 Fonetiikan perusteet

SAXP015 Kielitaito II

5 op

3 op

3 op

SAX: Kielitieto (12 op)

SAXP017 Kielioppi I

SAXP018 Kielitieteen kenttää ja käsitteitä

SAXP1034 Kielioppi II

5 op

3 op

4 op 

SAX: Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (3 op)

SAXP008 Landeskunde

3 op

 

Aineopinnoista suositellaan suoritettavaksi perusopintojen lisäksi keväällä (molemmille tutkinto-ohjelmille):

SAXA033 Apuvälineitä asiantuntijatyöhön 3 op (III periodi)
SAXA1020 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan I 4 op (III-IV periodi)


OPETUSOHJELMA 2018-19

Syksy 2018

SAXP014           Kielitaito I
ryhmä 1  ti 8-10  ja  to 10-12 (periodit I-II), lisäksi pe 10-12 (periodi I)
ryhmä 2  ma 12-14 ja to 14-16 (periodit I-II), lisäksi pe 8-10 (periodi I) 

SAXP016          Fonetiikan perusteet (valitse luento ja harjoitusryhmä)
Yhteinen luento kaikille 1. periodissa: ke 10-12
ryhmä 1             ti 12-13 ja to 12-13 (periodit I-II), sekä myös pe  10-11 (periodi II) 
ryhmä  2           ti 13-14  ja  to 13-14 (periodit I-II), sekä myös pe  11-12 (periodi II)

SAXP017           Kielioppi I
ryhmä 1 ma 8-10 ja to 10-12 sekä pienryhmäopiskelua ke 8-10 jtv
ryhmä 2  ma 12-14 ja to 8-10 sekä pienryhmäopiskelua ke 8-10 jtv

KLSP004            Johdatus kielen ja sen tutkimukseen
ma 14-16, I periodissa monimuoto-opiskeluna 

Tutkinto-ohjelman mukaan joko
KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta tai
MONP1000 Kohti monialaista kielenasiantuntijuutta
ma 10-12 (periodit I-II)

SAXY012 Opinto- ja urasuunnittelu 
eri aikoja, alkaa ke 26.9. klo 12-14

Kielten aineenopettajaksi opiskeleville: Kasvatustieteen luentoja (KTKP-koodit)
ma 14-16 periodit II-IV  ja niiden kotiryhmiä  keskiviikkoiltapäivisin klo 12-14

Valinnaisia (mutta kaikille suositeltavia) kursseja ovat: 
HYTP1001 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 1, 3 op  
aloitusluento pe 7.9. klo 12-14 (I periodi)

HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä, 2 op
luentosarja alkaen pe 4.11. klo 12-14 (II ja III periodi)

Kevät 2019

SAXP015              Kielitaito II
ryhmä 1 pe 8-10 (periodit III-IV)
ryhmä 2 pe 10-12 (periodit III-IV)

SAXP008           Landeskunde
ryhmä 1 ti 10-12 (periodit III-IV)
ryhmä 2 ti 12-14 (periodit III-IV)

SAXP1034         Kielioppi II
ma 8-10 (periodit III-IV), myös to 14-16 (periodi III) 

SAXP018           Kielitieteen kenttää ja käsitteitä
to 12-14 (periodit III-IV)

Monialaisille kieliasiantuntijoille: MONP1001 Kriittinen ajattelu ja tiedontuottaminen
ma 10-12 ja pe 12-14  (periodi III)

Aineopintoja:

SAXA1020         Välineitä kirjallisuuden tulkintaan I 
to 8-10 (periodit III-IV)

SAXA033           Apuvälineitä asiantuntijatyöhön
ti 14-16 ja to 10-12 pääaineopiskelijoille (periodi III)

************************************

Orientaatio-ohjelma kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijoille (tilaisuudet kuuluvat olennaisena ja pakollisena osana kurssiin SAXY012 Opinto- ja urasuunnittelu 1 op)

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/uusille-opiskelijoille/orientaatio-ohjelma