Slovakin kieli ja kulttuuri

Slovakin kieli ja kulttuuri

Slovakin kieli avaa portteja Keski‑Euroopan slaavilaiselle kielialueelle. Se sopii sivuaineeksi tai yksittäiseksi arvosanaksi. Jyväskylän yliopiston opiskelijoilla on vapaa opinto‑oikeus slovakin kieleen ja kulttuuriin. Muille kuin Jyväskylän yliopiston opiskelijoille opinnot ovat maksullisia. Slovakin kieltä ei opeteta muualla Pohjoismaissa.

Slovakin kielessä voi suorittaa perusopinnot (32 op), joiden tavoitteena on saada hyvä slovakin kielen taito sekä tutustua maan kirjallisuuteen ja kulttuuriin.

Slovakin opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Studia Academica Slovacan kesäkursseille Bratislavan Comeniuksen yliopistossa, jossa voidaan suorittaa osia opintokokonaisuudesta. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus päästä opiskelemaan yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi Comeniuksen yliopistoon.