18.08.2006

SKIS 404 Sanasto

Luentoja tai kirjallisuutta. Numeerinen arviointi. Kirjallisuuden voi koostaa seuraavista – tai sopimuksen mukaan muista – teoksista ja artikkeleista (1 op = n. 80 sivua artikkeleita tai n. 120 sivua muuta kirjallisuutta):

 • Fennistica fausta in honorem Mauno Koski septuagenarii. Juhlakirja Mauno Kosken 70-vuotispäivän kunniaksi 21.2.2002. (203 s.)
 • Grönholm, Maija: Ruotsalaislainojen pejoroituminen Turun murteessa. – Sananjalka 31 s.103–122.
 • Hakulinen, Lauri: Sanat on kaikki sarvipäitä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 745 s. 99–170.
 • Hakulinen, Lauri: Suomen kielen rakenne ja kehitys (4. painos.) s. 383–495.
 • Itkonen, Terho: Männyn selvittelyä. – Suomalais-Ugrilaisen Seuran aikakauskirja 72 (17 s.).
 • Itkonen, Terho: Raition jäljillä. – Kalevalaseuran vuosikirja 51 (12 s.).
 • Jarva, Vesa: Venäläisperäisyys ja ekspressiivisyys suomen murteiden sanastossa (165 s.).
 • Leskinen, Heikki: Vieläkö nuoret nurisevat? – Virittäjä 1991 (16 s.).
 • Lieko, Anneli: Lapsen kielen uudissanat. – Virittäjä 1998 (17 s.).
 • Nahkola, Kari: Nykyslangin sananmuodostusoppia. – Virittäjä 1999 (23 s.).
 • Nirvi, R. E.: Sanoja ja käyttäytymistä I (102 s.), II (194 s.).
 • Nirvi, R. E.: Synonyymitutkimuksia sukulaisnimistön alalta. – Suomi 106:1 (208 s.).
 • Paunonen, Heikki: Tsennaaks stadii, bonjaaks slangii. Stadin slangin suursanakirja s. 14–44.
 • Rapola, Martti: Kapinasta ja vallankumouksesta. – Virittäjä 1953 (13 s.).
 • Suomen väestön esihistorialliset juuret. Valittavana eriaiheisia artikkeleita: Mikko Korhonen: Suomalaisten suomalais-ugrilainen tausta historiallis-vertailevan kielitieteen valossa (17 s.); Pekka Sammallahti: Saamelaisten esihistoriallinen tausta kielitieteen valossa (20 s.); Jorma Koivulehto, Itämerensuomalais-germaaniset kosketukset (15 s.); Seppo Suhonen, Lainasanat balttilais-itämerensuomalaisten kontaktien kuvastajina (19 s.); Terho Itkonen, Suomessa puhutun suomen kantasuomalaiset juuret (17 s.).
 • Vesikansa, Jouko (toim.): Nykysuomen sanavarat s. 7–212.
 • Vilkuna, Kustaa: Sanoja niityltä niitetyltä. Havaintoja suomalais-germaanisista kosketuksista. – Virittäjä 1970 (20 s.)

  Vastuuhenkilö: Jouko Koivisto.