30.10.2012

Edellisten kilpailujen tehtäviä

Lukiolaisten kielioppikilpailu

 

1. Enimmäkseen Mikali oli yksin lukuun ottamatta isoisänsä vierailuja. Silloin he istuivat iltaisin takassa loimuavan halkovalkean edessä ja juttelivat tuntikaudet kaikesta mahdollisesta maan ja taivaan välillä. (Jack Higgins, Soolo, s. 25. Suom. Kaija Kauppi. Gummerus 1987.)

Miten yllä olevan tekstin alleviivatun kohdan voi ymmärtää kahdella tavalla? Mikä aiheuttaa kaksiymmärteisyyden?

 

2. Ilmauksissa Mene ulos ja Parane pian on kummassakin verbin käskymuoto eli imperatiivi. Mene ulos voi olla puhetilanteen mukaan luonteeltaan esim. käsky, kehotus, ohje tai vaikkapa luvan antaminen, kun taas Parane pian -ilmausta voisi luonnehtia lähinnä toivotukseksi. Seuraavassa on kolme erilaista imperatiivin sisältävää ilmausta. Mieti kullekin ilmaukselle erilaisia puhetilanteita, joissa ne voisivat esiintyä, ja luonnehdi ilmausten merkitystä näissä eri tilanteissa.

a) Muista, mitä sovittiin.

b) Älä ole töissä liian myöhään.

c) Lähtekää vain kotiin ilman minua.

 

3. Päälause määritellään usein niin, että se ”sisältää lauseen pääasian”. Minkälaisia ongelmia määritelmä herättää, kun vertailet esimerkiksi lauseita Luulen, että Pekka rakastaa Liisaa ja Pekka luultavasti rakastaa Liisaa?

 

4. Koulukieliopeissa käytettiin ennen paikallissijojen opetuksessa sellaisia ”löytämissääntöjä” kuin ”inessiivin löytää kysymällä, missä jokin on”. Pohdiskele esimerkein, miksi neuvo ei toimi.