31.05.2007

Fennistiikan opinnäytteet 1993

Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitos

Pro gradut


Lisensiaatintyöt

VäitöskirjatPro gradu

ESKOLA, EEVA Pudasjärven Siuruan vesistönimijärjestelmä. Laud. 1993. 215 s. + 2 s. liitt. + kartat. JY. SKL.

HANTTU, ANU Huomioita Lomaopas-matkaesitteen kielestä. Laud. 1993. 126 s. + 2 s. liitt. JY. SKL.

HÄMYNEN, HENNA Muumilaakson tarinoita -televisiosarjan kielestä. Laud. 1993. 87 s. JY. SKL.

JAATINEN, TIINA Keuruun maankohoumien nimet. Laud. 1993. 361 s. + 2 s. liitt. JY. SKL.

JOKINEN, SARI Naistenlehtien otsikkokielen analyysia. Laud. 1993. 140 s. JY. SKL.

KAARTINEN, TIINA Suomalaista hakkerislangia: atk-slangi-ilmauksia MikroBITTI-lehdessä vuosina 1990 - 1992. Laud. 1993. 168 s. + 16 s. liitt. JY. SKL.

KANGASLUOMA, MARIA Kielelliset vaikutuskeinot Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa. Laud. 1993. 189 s. JY. SKL.

KANGASPUNTA, VIRPI Huomioita Laila Hietamiehen lappeenrantalaisromaanien sanastosta. Laud. 1993. 103 s. + 3 s. liitt. JY. SKL.

KAUPPINEN, MERJA Kivijärven vesistönimet. Laud. 1993. 197 s. + 20 s. liitt. + kartat. JY. SKL.

KERVINEN, ANTTI Yleis- ja erikoisgeminaatio Pyhännän koululaisten puhekielessä. Laud. 1993. 111 s. + 33 s. liitt. JY. SKL.

LUOMA, MARJO Jalasjärven pitäjän Koskuen ja Yli-Vallinkylien luontonimet. Laud. 1993. 140 s. + 6 s. liitt. + kartat. JY. SKL.

LUOSTARINEN, LEENA Vakuutuskielen luettavuus ja ymmärrettävyys. Laud. 1993. 142 s. + 10 s. liitt. JY. SKL.

MIETTINEN, HILKKA Ulkomaalaisten suomenkielinen puhe. Laud. 1993. 95 s. + 69 s. liitt. JY. SKL.

MIKKOLA, ANITA Rakennusalan erikoiskieli: ammattisanasto. Laud. 1993. 131 s. JY. SKL.

OLLIKAINEN, MARJA-LIISA Vertaileva pitkittäiskuvaus peruskouluikäisten kuurojen oppilaiden kirjoittamasta suomen kielestä. Laud. 1993. 128 s. + 21 s. liitt. JY. SKL.

PALONEN, SARI Saarnakielen yhdyssubstantiiveista ja substantiivijohdoksista. Laud. 1993. 102 s. + 28 s. liitt. JY. SKL.

PEHKONEN, AIRI Ylioppilasaineiden kieli- ja tyylivirheiden tarkastelua. Laud. 1993. 70 s. + 16 s. liitt. JY. SKL.

RINTALA, TERHI Jalasjärven ja Kurikan kylien kulmakuntien nimet. Laud. 1993. 146 s. + 35 s. liitt. + kartat. JY. SKL.

SOININEN, RIITTA Kielellinen vaihtelu ja sen tehtävät Anna-Leena Härkösen romaanissa Häräntappoase. Laud. 1993. 114 s. JY. SKL.

TARNANEN, MIRJA Puhekielen ymmärtäminen: ei-natiivien suomen kielen oppijoiden yleis- ja arkipuhekielen ymmärtämisen tarkastelua. Laud. 1993. 106 s. + 14 s. liitt. JY. SKL.

TIAINEN, KIRSI Kevään 1992 äidinkielen ylioppilaskokeen aineistokirjoitelmien analyysia. Laud. 1993. 116 s. + 13 s. liitt. JY. SKL.

TOLONEN, SATU-MARI Ekspressiivisyydestä kaunokirjallisuudessa: Anja Kaurasen romaanien Sonja O. kävi täällä ja Kultasuu ekspressiivisten ilmausten tarkastelua. Laud. 1993. 145 s. + 33 s. liitt. JY. SKL.

TORVINEN-JÄNTTI, MINNA Ruokataloussanaston kehitys Kotiruoka-keittokirjan eri painoksissa 1918 - 1990. Laud. 1993. 169 s. + 26 s. liitt. JY. SKL.

TUIKKANEN, TIINA Äänne- ja muoto-opilliset puhekielisyydet nuorten kielen tuntomerkkeinä: Keskisuomalaisen nuorisoliitteen mielipidekirjoitusten tarkastelua. Laud. 1993. 214 s. + 1 s. liitt. JY. SKL.
Lisensiaatintyöt

JUSSILA, RAIMO Näkökulmia suomen murteiden ja yleiskielen sanastoon. Lis.työ. 1993. 135 s. + 33 s. liitt. JY. SKL.

SUONIEMI, INGA Itämerensuomalaisten kielten prolatiivi. Lis.työ. 1993. 320 s. + 7 s. liitt. JY. SKL.


Väitöskirjat

LAUERMA, PETRI Vatjan vokaalisointu. Väitösk. 1993. 301 s. + 16 s. liitt. Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia 214.

MÄKELÄ, MATTI Suomen murteiden kin ja kaan, kään -liitteet: morfologia ja leksikko. Väitösk. 1993. 272 s. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 591.