26.05.2006

Fennistiikan opinnäytteet 1996

Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitos

Pro gradut

Sivulaudaturtyöt

LisensiaatintyötPro gradut

BERG, MARJO Automainosten sanaston ominaispiirteitä Tekniikan Maailma -lehdessä vuosina 1995 ja 1973. 98 s. + 28 liites.

HIETAMÄKI, KATARIINA Lohtajan rannikkonimistö. 160 s. + 32 liites.

HUHTALA, TARJA Ulkomaalaiset suomen kielen i ja e -loppuisten nominien taivuttajina. 151 s. + 22 liites.

HUOTARI, TANJA Television uutiskielen emotionaalisuus ja viihteellisyys. 69 s. + 4 liites.

MÄENPÄÄ, KAARINA Tietotekniikan sanasto MikroPC-lehdessä. 105 s.

MÄSSELI, PAULIINA Laiha, luinen ja luonnonläheinen: adjektiivit virolahtelaisten ja jyväskyläläisten koululaisten kuvauksissa. 106 s. + 12 liites.

NISSINEN, ANNI ja TAIVAINEN, TARJA Sanasto suomi toisena kielenä -oppikirjoissa. 140 s. + 36 liites.

PAUKKU, KIRSI Havaintoja kevään 1994 subjektiivisten ylioppilasaineiden kielikuvista. 120 s. + 19 liites.

RIEKKINEN, VIRVA Äänteelliset puhekielen piirteet ja niiden käyttö kolmessa savolaisessa paikallislehdessä: tutkimus Juvan Lehdestä, Soisalon Seudusta sekä Ylä-Kainuusta vuodelta 1992. 100 s. + 12 liites.

ROSSI, MARJUT Jesajan kirjan normaalipainotteisesta poikkeavien sanajärjestystapausten tarkastelua vuoden 1992 raamatunkäännöksessä. 97 s.

TAIVAINEN, TARJA (Ks. Nissinen, Anni ja Taivainen, Tarja.)

TUOVINEN, PÄIVI Kansa valitsi vai valitsiko media: ateoreettinen argumentointi sanomalehti Keskisuomalaisen presidentinvaaleja koskevissa pääkirjoituksissa. 96 s.

VAATTOVAARA, HEIDI Suomen bokseri- ja rottweilerikennelnimet sekä kennelnimien nimenantoperusteet. 60 s. + 10 liites.Sivulaudaturtyöt

PITKÄNEN. MIRJA Toverista kaifariin. Ystävyyttä ja tuttavuutta kuvaavat substantiivit ja niiden käyttö aikakauslehdissä. 93 s. + 5 liites.

RANTANEN, JARI Lama-aikojen kuvakieli Helsingin Sanomien pääkirjoitukissa 1930 - 1932 ja 1990 - 1992. 68 s. + 4 liites.Lisensiaatintyöt


KARIHALME, OILI Muotoilun teoriakielen sanasto: termiys ja määrittäminen. 204 s. + 52 liites.

SUNI, MINNA Merkitysneuvottelut syntyperäisen suomenpuhujan ja suomenoppijan keskusteluissa. 216 s. 1 liites.