26.05.2006

Fennistiikan opinnäytteet 2002

Jyväskylän yliopiston kielten laitos, suomen kieli

Pro gradut

Sivulaudaturtyöt

Lisensiaatintyöt


VäitöskirjatPro gradut

ARVE, LAURA
Murtaen, sortaen vai juuret irti repien? Katsaus Jyväskylän yliopisto-opiskelijoiden murreasenteisiin. 78 + 8 sivua.

ASIKAINEN, TIINA
"Anteeksi, minä olen nyt ihan pihalla." Ymmärtämisongelmien ilmaiseminen suomen oppijoiden ja syntyperäisten suomalaisten välisissä ryhmäkeskusteluissa. 97 + 1 sivua.

BJÖRKBACKA, RIIKKA
Veteliläisten käsityksiä murteesta. "Rinta rottingille ja murthet rohkiasti eshin!" 75 sivua liitteineen.

ERKKILÄ, MINNA
Kielelliset ja tyylilliset kerrostumat Pentti Saarikosken suomennoksessa Evankeliumi Matteuksen mukaan. 104 sivua.

HAIMILA-PAKARINEN, JENNI
Henkilönnimet suomalaisessa rocklyriikassa. 96 + 9 sivua.

HALONEN, SANNAMARI
Ehdokasidentiteettien rakentuminen vuoden 2000 presidentinvaalien vaaliväittelyssä. 79 + 1 sivua.

HIHNALA, RIIKKA
Tekijän jäljillä: lauseentulkinta natiiveilla suomenkielisillä ja saksankielisillä suomenoppijoilla. 94 sivua.

HOHTARI, HANNA
J. R. R. Tolkienin teoksen The Hobbit or There and Back Again ja sen kahden eri suomennoksen nimistöt genren ja kronotopian rakentajina. 112 + 6 sivua.

HONKONEN, TUULIA
Miten ulkomaalainen suomen oppija ymmärtää kuvakielisiä ilmaisuja? 68 + 4 sivua.

ISOTALUS, RITVA – NISSILÄ, RIIKKA
Konteksti- ja sanaoppimismenetelmät suomen ääntämisen harjoittelussa – tutkimus venäläisten suomen ääntämisen ongelmallisista piirteistä. 137 + 19 sivua.

KAJANDER, MIKKO
Sanoista, miestä, sarvesta ja härkää – suomenoppija nominatiivin jäljillä. 107 sivua liitteineen.

KARJALAINEN, ANNA-MARI
"No ehkä siellä on vielä joku pointti": miten S2-oppijat tulkitsivat kahta suomalaista novellia. 97 + 18 sivua.

KINNUNEN, MIA
Varsinaisia vierassanoja: kuinka lukiolaiset osaavat selittää vierassanojen merkityksiä. 102 sivua liitteineen.

KIVELÄ, SIRPA
Alkuvaiheen suomenoppijoiden kirjoitusten tarkastelua prosessoitavuusteorian näkökulmasta. 90 + 8 sivua.

KORKALAINEN, KATJA
Kuopion epäviralliset paikannimet. 90 + 18 sivua.

KUKKONEN, SARI
Lapinlahden murteen muuttumisesta. 126 + 2 sivua.

LEIKAS, HANNA
"Joo, asioista saa ja pitää olla erimieltä, mut..." Kohteliaisuus ja erimielisyyden ilmaiseminen nuorten keskustelufoorumissa Internetissä. 74 + 3 sivua.

LEVÄNEN, EIJA
Korpilahden slangipaikannimet. 74 + 6 sivua.

MEHTO, MIINA
Uskoa-verbin kolmas infinitiivi ja siihen liittyvät määritteet vanhoillislestadiolaisessa saarnassa. 74 sivua.

MUHONEN, ANU
When You Can Ask a Question, You Have Already Understood Something About the Problem. Students' Questions During the CSCL Nettilehtori -pilot Project. 95 + 5 sivua.

MÄÄTTÄ, MINNA
Lentuan vesistönimistöä. 106 sivua liitteineen.

NISSILÄ, RIIKKA, ks. ISOTALUS, RITVA – NISSILÄ, RIIKKA

PEKKOLA, MARI
Erimielisyyden ilmaisemisen epäsuorat keinot televisio-ohjelmassa A-talk. 81 + 2 sivua.

SAARIKOSKI, ANU
Kauhajoen Sotkan ympäryskylien paikannimistön muuttuminen. 82 sivua + liite.

SALMU, ANU
Nais- ja mieskuva suomi toisena kielenä -oppikirjoissa. 87 sivua + liitteitä.

SILTALA, SALLA – VANHAMÄKI, ELINA
Satuisuus ja sanajärjestys: tekstisanajärjestystutkimus Martti Haavion teoksesta Iloinen eläinkirja. 72 sivua.

STOLT, ERJA
Kahden kielen ja koulukulttuurin vaikutuksia paluuoppilaaseen. 76 sivua + liite.

TAHVANAINEN, ANNA
Verbikantaisista substantiiveista 1800-luvun kirjasuomessa. 84 sivua liitteineen.

TOIVIAINEN, SUVI
Selkeästä vielä selkeämpi seikkailu suomen kieleen: äidinkielen ja kirjallisuuden oppi- ja tehtäväkirjan mukauttamisesta erityisoppilaille. 74 sivua.

TUKIA, KAISA
Puhutaan rakentavasti! Rakentuuko yliopisto-opiskelijoiden monikulttuurinen pienryhmäkeskustelu tehokkaaksi oppimisympäristöksi? 75 sivua + liite.

TUONONEN, NUPPU-MARIA
"...syntyny Ruotsis mut mä oon yhtä paljon suomalainenki..." Havaintoja kuuden ruotsinsuomalaisen nuoren kieli-identiteetistä ja suullisen suomen kielen taidoista. 68 + 24 sivua.

TUUKKANEN, MARI
Kylmää vettä sangollinen niskaan – puolueellisuuden rakentuminen jääkiekkoselostusdiskurssissa. 128 sivua liitteineen.

VANHAMÄKI, ELINA, ks. SILTALA, SALLA – VANHAMÄKI, ELINA

VANNELA, MERJA
Tiedot, taidot ja tunteet: kulttuurikompetenssin rakennuspuut S2-oppikirjoissa. 148 sivua.Sivulaudaturtyöt

PARVIAINEN, MAIJA
Valoisat yöt aamusta asti: Mirkka Rekolan lyriikan aikateema binaaristen oppositioiden purkajana poststrukturalistisen kirjallisuusteorian näkökulmasta. 120 + 7 sivua.Lisensiaatintyöt

MILOVIDOVA, OLGA
Pietarilaisen lukion suomen kielen oppilaiden kommunikatiivinen kompetenssi. 180 sivua + liitteitä.
Väitöskirjat

TAKKINEN, RITVA
Käsimuotojen salat: viittomakielisten lasten käsimuotojen omaksuminen 2–7 vuoden iässä (Soveltavan kielentutkimuksen keskus).