26.05.2006

Fennistiikan opinnäytteet 2004

Jyväskylän yliopiston kielten laitos, suomen kieli

Pro gradut

Sivulaudaturtyöt

VäitöskirjatPro gradut

AITAMURTO, TANJA
"Hyvien perheiden pojat murhasivat kylmästi – Miksi?" Syylliset ja syyttömät Heinojen surmaa seuranneen moraalisen myrskyn pyörteissä kolmessa sanomalehdessä. 157 sivua + liite.

BERG, MERJA
Strategiat kunnallishallinnossa: tekstit jatkuvana tarinana ja prosessina ammattiyhteisössä. 79 + 16 sivua.

HAIKARAINEN, MERI
Kielimuodot Tarmo Koiviston Mämmilä-sarjakuvassa. 98 sivua liitteineen.

HAKKARAINEN, MIIA
Helsingin epävirallisia paikannimiä. 69 sivua.

HASALA, KASPERI
Kristinoppi murtuu: murrekatekismukset kirkon virallisen kristinopin käännöksinä. 101 sivua.

HEIKKILÄ, HELI – REIMAN, NINA
Kommunikatiivisuuden jatkumo arvioinnissa – kielitaitokäsityksistä puheenymmärtämistehtävien sisältöön. 113 + 23 sivua.

HERTTUAINEN, PÄIVI
Sanajärjestys viittomakielisten suomen kielessä. Viittomakielisten informanttien lauseita täydennystehtävässä. 108 sivua + liitteitä.

HYTTINEN, LAURA
Seljan tyttöjen muuttuva maailma. Kielen ja kulttuurin muutos Selja-sarjan nuortenkirjoissa. 88 sivua.

JÄRVENOJA, MARJAANA
Meille tulee vauva. Lapsen saamisen ja vanhempien roolin rakentuminen äitiyshuollon tiedoteteksteissä. 90 sivua + liitteitä.

KNUUTI, JOHANNA
Verbien kompleksisuus 2;6-vuotiaiden lasten kielessä. 67 sivua.

KONTIO, JOHANNA – PERKKIÖ, JUTTA
Kolmasluokkalaisten sanelutesti: siirtymäajat, kokonaisajat ja virheluokittelu tietokonepohjaisessa sanelutestissä. 56 + 41 sivua.

KRAAPO, JUHA
Kestääkö enemmän kauemmin? Rektio kielenprosessoinnin tutkimisen välineenä. 43 sivua + liitteet.

KUNNARI, MARKO-JUHANI
Soundi-lehden yksilöllisestä musiikkikritiikistä yleisempään kriittisyyteen. 77 sivua.

KYLLÖNEN, SAIJA
Teille on maksettu aihettomasti opintotukea. Tapaustutkimus Kansaneläkelaitoksen päätösasiakirjasta. 60 + 11 sivua.

LEPISTÖ, MINNA
Traktaattien maailma. 165 sivua.

LUOKOMAA, SANNA-MARIA
Kuoleman kielikuvat – Anni Swanin Sadut kuolemanmaailmojen rakentajana. 110 sivua.

MAANIEMI, MARJA
Passiivin persoona ja funktiot yleisönosastokirjoituksissa. 54 sivua.

MÄNNIKKÖ, HANNA
"– – mä oon BUSY BUSY LADY. YOU KNOW – –" : koodinvaihdon rakenteet ja funktiot jälkipolvien amerikansuomessa. 74 sivua.

NASKALI, MERVI
Kansanomaisten murresanakirjojen ominaispiirteitä. 89 sivua.

PEKONEN, VILLE
Suomen kielen astevaihtelun tulkintaa optimaalifonologian ja psykolingvistiikan näkökulmista. 93 sivua.

PENNALA, RIITTA
Esikoululaisten ja ensiluokkalaisten käsityksiä kirjoittamisesta ja kirjeestä. 80 + 12 sivua.

PERKKIÖ, JUTTA, ks. KONTIO, JOHANNA – PERKKIÖ, JUTTA.

PIHKANEN, MIRKA
Jyväskylän kaupungin vuoden 2000 kunnallisvaalien vaalimainosten tarkastelua. 113 + 44 sivua.

PÄNKÄLÄINEN, PERTTI
Suomi toisena kielenä -oppimateriaalin dialogit luontevan kohdekielisen keskustelun malleina. 75 sivua.

REIMAN, NINA, ks. HEIKKILÄ, HELI – REIMAN, NINA.

SIRÉN, HANNA
Pirkkalalaisten nuorten epävirallisista paikannimistä. 56 + 15 sivua.

STIGELL, LIISA
Toisto 4–5-vuotiaiden s2-lasten puheessa. 82 sivua.

SUVISTO, IINA
Murre runouden kielenä. 75 sivua.

TUOMINEN, TARJA
Lanttalauree kroppaa porottaa. Murteen käyttö Ilmajoki-lehdessä 1950-luvulta 2000-luvulle. 71 sivua liitteineen.

TUOMISTO, SATU
Päiväkoti-ikäisten maahanmuuttajalasten kuvailukeinot – ihan niinku talo tulee talo tästä. 123 + 3 sivua.

VÄÄRÄNIEMI, ANNAKAISA
Onneksi elämässä on myös sinivalkoisia logoja – Visuaalisten sommitelmarakenteiden tarkastelua brändimainoksissa. 110 sivua.

YLÖNEN, TIINA
Teknologian tukema monimuotoinen suomi vieraana kielenä -opetuskokonaisuus. 137 sivua + liitteitä.
Sivulaudaturtyöt

KOTILAINEN, SOFIA
Kotilaisten poikain lasten nimet. Etunimien valintaperusteiden esiin tuomat suvun ajatustavat maaseutuyhteisössä vuosina 1737–1907. 94 sivua liitteineen.

LIPIÄINEN, SUSANNA
Rakenteiden ja arjen leikkauspinnalla. Keski-Suomen uutisten työprosessin näkyminen lopullisessa uutisjutussa.
Väitöskirjat

JÄÄSKELÄINEN, PETRI
Instrumentatiivisuus ja nykysuomen verbinjohto. Semanttinen tutkimus. 504 sivua.