22.02.2013

Fennistiikan opinnäytteet 2008

Pro gradut

 • ENGBLOM, NIINA
  Lyhentämisen keinot tekstiviesteissä (96 + 24 sivua)
 • ERHO, MARI
  Laajapäinen lohi: 4- ja 6-vuotiaiden lasten epäsananselitystapojen tarkastelua (83 sivua + liitteitä)
 • HALLENBERG, TANJA
  Hypermediapohjaisen oppimisaihion opetuskielen vaikutus oppimiseen (52 sivua + liitteitä ja oppimisaihioita)
 • HEIKKILÄ, MARI
  "Otsikko on mahtipontinen ja liittyy asiaan kuin Zorro viidakkoon": 8.-luokkalaiset ja lukion 1.-luokkalaiset kirjoitelmien vertaispalautteenantajina (130 sivua + liite)
 • HELKOVAARA, MINNA
  "Rulla pärisee, vapa taipuu luokille, siima polttaa sormea": kalastussanasto Juhani Ahon teoksessa Lohilastuja ja kalakaskuja (56 sivua + liite)
 • HIETAVA, SANNI
  Ulvilalaisten koululaisten murteentuntemuksesta ja murreasenteista  (liitteineen 101 sivua)
 • ISOMÖTTÖNEN, TARJA
  Vetelin lukiolaisnuorten murreasenteista ja murretietoisuudesta (85 sivua)
 • KAINULAINEN, JOHANNA
  Pedagogista sisältötietoa tekstitaidoista (91 sivua + liitteitä)
 • KAMPPINEN, ULLA
  Alle kouluikäisten lasten sanastoa (liitteineen 74 sivua)
 • KARJALAINEN, NIINA
  Kesäkukkien yleisimmät nimeämisperusteet ja nimien rakenne (liitteineen 76 sivua)
 • KARJALAINEN, PIRJO
  Yhdyssanavirheet merkonomiopiskelijoiden itsearvioinneissa (liitteineen 86 sivua)
 • KARUAHO, ANNE
  Mikä on vihreä ja puussa? Suomalaisen nykyarvoitusperinteen ominaispiirteitä (77 + 1 sivua)
 • KATAJAMÄKI, ANNA
  "Mä tiedän miltä susta tuntuu": ajatteleminen ja tietäminen nuorten mielipideteksteissä (66 sivua)
 • KETTUNEN, HELMIINA
  Pelaajiin ja hahmoihin viittaaminen pöytäroolipelissä (85 sivua + liitteitä)
 • KUJALA, LIISA
  Regionalistinen kieli Keskipohjanmaa-lehdessä
 • KÄRNÄ, RIIKKA
  "Lauma huutaa ja viiri hulmuaa": yhteenkuuluvuuden rakentuminen Partio ja Dynamite -lehdissä (80 sivua)
 • LAHTINEN, PÄIVI
  Henkilönnimien ja nimitysten käytöstä suomalaisissa koululauluissa (126 sivua)
 • LEIVO, KATI
  Pitäisikö sinua teititellä vai sinutella? Tutkimus ABC-liikennemyymälöiden asiakkaiden suhtautumisesta sinutteluun ja teitittelyyn sekä asiakaspalvelukieleen (liitteineen 155 sivua)
 • LIGNELL, MIRJA
  Tuas souvetaa Sulkavalla: sulkavalaisten murreasenteita (113 + 10 sivua)
 • LIMINKA, SARI
  Yliopisto-opiskelijoiden asenteita suomen kieltä kohtaan: näkemyksiä opetustarpeista ja suomen kielen asemasta (liitteineen 111 sivua)
 • LINDELL, ANNAKAISA
  Opettajan korjaava palaute suomi toisena kielenä -opetuksessa (98 sivua + liitteitä)
 • LÄHTEENMÄKI, MARI
  Ysi, Päänsärky ja Kuiskaaja: eri sukupuoliryhmien käyttämiä peitenimiä (91 + 4 sivua)
 • MALILA, KIRSI
  Hyvin harvinaisista appellatiivisista etunimistä (116 sivua)
 • MYLLYLÄ, ANNI-LEENA – OINONEN, MIRKA
  Puhe-esityksen valmistamiseen ohjaava verkko-oppimateriaali s2-oppijoille (70 sivua + liitteitä)
 • MYLLYMÄKI, VUOKKO
  ”Miten saada maahanmuuttajaopiskelija ymmärtämään, miksi hän opiskelee?” Keski-Suomen alueen aikuisten maahanmuuttajien opettajien täydennyskoulutustarpeet (57 sivua)
 • MÄÄTTÄ, REIJA
  Suomea funktionaalisesti: pedagoginen opas Suomi-koulujen opettajille (197 s. + liitteet)
 • NISONEN, ANNA-KAISA
  Mieskuva Cosmopolitan-lehdessä (72 sivua + liitteitä)
 • NOUSIAINEN, MINNA
  Irti kuristavasta kahleesta – vai kaksikielisyys kunniaan? Argumenttirakenteet ja retoriset keinot ruotsin kielen pakollista opiskelua koskevassa verkkokeskustelussa (65 sivua + liitteitä)
 • NURMINEN, ELINA – TOIVONEN, HEIDI
  Mikael rokkaa! -verkkomateriaali: lähtökohtien, tavoitteiden ja toteutuksen esittelyä (63 sivua + liitteitä)
 • OINONEN, MIRKA, ks. MYLLYLÄ, ANNI-LEENA – OINONEN, MIRKA
 • PAAKALA, SANNA
  Possessiivisuffiksimme suomea toisena kielenä käyttävien teksteissä (48 sivua)
 • PAAVOLA, VILJA
  Haluatko menna muunkansa kalastaman? Verbiketjujen
  kehkeytyminen suomi toisena kielenä –oppijoiden kielessä (80 sivua +
  liitteitä)
 • PANTTILA, ELINA
  Jyväskylän kadunnimet (liitteineen 103 sivua)
 • PUHAKKA, HENNA
  Suomi toisena kielenä -oppijan puheenymmärtämisen ongelmat: tapaustutkimus (57 sivua + liitteitä)
 • PUURULA, MILLA
  Olet matka ja määränpää: metafora käsitteellisenä mallina uusissa hengellisissä lauluissa (101 sivua)
 • RANTANEN, MINNA
  Otsikot vuosien 1993, 2003 ja 2007 Keskisuomalaisissa (67 sivua)
 • RASK, SANNA
  Mökille vai Aurinkorannalle? Havaintoja vapaa-ajanasuntojen nimistä (liitteineen 75 sivua)
 • RÄIHÄ, HEIDI
  ”Hyötyä, huvia ja huijausta Internetissä”: Internetin käsittelyn näkökulmia yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa (105 sivua)
 • SAASTAMOINEN, MARJAANA
  Suomen puhekielisten ilmausten kääntäminen viroksi Marja-Leena Tiaisen nuortenromaanissa (105 sivua)
 • SALO, HANNI
  Jyväskyläläisten maahanmuuttajataustaisen nuorten aikuisten kokemuksia monikielisyydestä resurssina (96 sivua + liite).
 • SEPPÄLÄ, JANNE
  Kaksi- ja nelipyöräisten kulkineitten kansanomainen nimistö suomessa ja virossa (193 sivua + liitteitä)
 • SIRKEINEN, EVELIINA
  Monikielisen perheen monikielisyysdiskurssit identiteetin rakentajina (59 sivua + liitteitä)
 • TEITTINEN, LIISA
  Lukiolaisten argumentointikeinot ja niiden käyttö mielipideaineissa (73 sivua + liitteitä)
 • TIAINEN, PILVI-SISKO
  Kirjoittamisen opetus ja ohjaus yläasteen äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa (118 sivua)
 • TIAINEN, SANNA
  Sitten pitkän ajan kuluttua, kun sinusta on tullut jo pappa: syntaksin ja sanaston vaihtelu opiskelijoiden kirjoitelmissa (liitteineen 96 sivua)
 • TIIHONEN, ANNA-KAISA
  Yhteisöllisyyden rakentuminen ja kohteliaisuus verkkojuttelussa (104 sivua + liitteitä)
 • TIITU, ULLA
  Urheilukielen metaforat sanomalehti Keskisuomalaisessa 1992 ja 2006 (98 sivua)
 • TOIVONEN, HEIDI, ks. NURMINEN, ELINA – TOIVONEN, HEIDI

Lisensiaatintyöt

 • MIKKONEN, INKA
  Lukiolaisten yleisönosastokirjoitusten rakenne ja argumentointi
 • PEKONEN, VILLE
  Suomen kvantiteetti ja kirjoitusprosessi: mallinnusta ja empiriaa

Väitöskirjat

 • SUNI, MINNA
  Toista kieltä vuorovaikutuksessa: kielellisten resurssien jakaminen toisen kielen omaksumisen alkuvaiheessa

Sivututkielmat

 • KORKIA-AHO, TIIA
  Pronominaalisesta puhuttelusta romaanissa Kuolemanspiraali ja sen saksankielisessä käännöksessä Die Todesspirale (tiivistelmä).