22.02.2013

Fennistiikan opinnäytteet 2009

Pro gradut

 • AALTO, MINNA
  Suomeksi Brysselissä: brysselinsuomalaisten varhaisnuorten kielellinen identiteetti (52 sivua + liitteitä).
 • ESKELINEN, JOHANNA
  "Nyt äkkiä jotain sutinaa!" Internet-sivuston seuranhakuilmoitusten otsikot (liitteineen 104 sivua)
 • HAPPONEN, KERTTU
  Prosessidraama kirjoittamisen opetusmenetelmänä: lukiolaisten tuotoksia ja kokemuksia (95 sivua + liitteitä)
 • HARTIKAINEN, MARI – HEINONEN, ANNAKAISA
  Työnantajien ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden käsityksiä palvelualoilla vaadittavasta suomen kielen taidosta (liitteineen 117 sivua)
 • HOVILA, ELINA
  ”Napakka teksti – huomiota myös pilkuille! :)” Äidinkielen opettajat palautteenantajina (147 sivua + liitteitä)
 • ISOMAA-TIAINEN, ANNUKKA
  ”Olet itse oma isäntäsi ja kannat vastuun valinnoistasi ja teoistasi”: venäläisten vaihto-opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta suomalaisessa yliopistossa (94 sivua + liitteitä)
 • JUNIKKA, JUSSI
  Autenttisuuden indeksikaaliset merkit Saamenmaan matkailumarkkinoinnissa (81 sivua + liitteitä)
 • KINNUNEN, TEA-MARISA – PUURUNEN, TUURE
  Verkko-opetusmateriaali Mediamatka: arvioinnin oikea-aikaisen tuen tarkastelua verkko-opetuksessa (liitteineen 51 sivua)
 • KOSKI, MAIJU
  Draamakasvatus yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetusmenetelmänä (86 sivua + liitteitä)
 • LAAKSONEN, SANNA
  "No ainahan siitä lukemisesta jottain hyötyä on": yhdeksäsluokkalaiset pojat lukijoina vapaa-ajalla ja koulussa (liitteineen 95 sivua)
 • LAINE, SALLA
  "Se on ihan mukavaa!" Murteiden opetus ja opiskelu yhdeksännellä luokalla (liitteineen 78 sivua)
 • NIEMELÄ, MERJA
  Aineenopettajat maahanmuuttajataustaisia oppilaita opettamassa (liitteineen 88 sivua)
 • PIIRONEN, SALLA
  "Silleen ihan tyylikäs mutta liian massa": kahdeksasluokkalaiset mainosanalyysin tekijöinä (137 sivua + liitteitä)
 • PUROLA, RIIKKA
  Autenttinen materiaali ja nuorten vapaa-ajan tekstit äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa: opettajien käsityksiä ja asenteita (liitteineen 107 sivua)
 • PUURUNEN, TUURE, ks. KINNUNEN, TEA-MARISA – PUURUNEN, TUURE
 • RINNE, JOHANNA
  Tuija Lehtisen nuortenkirjallisuuden kieli ja tapa lähestyä nuorta lukijaa (94 sivua)
 • RUOTTINEN, TAINA
  Ymmärtämistä haittaavia piirteitä oppimisvaikeusaiheisissa asiateksteissä (79 sivua)
 • SAARTOALA, PÄIVI
  Ammattiopiston äidinkielenopettajien ja opiskelijoiden kokemuksia lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksista (151 sivua + liitteitä)
 • SAVOLAINEN, HEIDI
  Vuorovaikutus verkkokeskusteluissa: yläkoululaiset Netlibris-kirjallisuuspiirissä (96 sivua)
 • SAVOLAINEN, MEERI
  Monikielisyydestä vähemmistökieliviestin SR Sisuradion nuoriso-ohjelmissa (liitteineen 77 sivua)
 • TYPPÖ, EIJA
  Satumaan käärmeet: affektiivisten metaforien ilmentämät diskurssit Istanbulin suomalaisten blogiteksteissä (120 sivua)
 • UKKOLA, ANNETTE
  Taas yksi nollatutkimus – substantiivilausekkeiden määritteet S2-oppijoiden kielessä (66 sivua + liitteitä)
 • VANHATALO, OUTI
  Meänkielen asemaa ilmentävät diskurssit Meän elämää -näyttelyssä (64 sivua)