04.11.2015

Opintojen ajoitus

Malliesimerkkejä HuK-tutkinnon opintojen ajoittamiseen

 

Suuntautumisvaihtoehtona äidinkielen ja kirjallisuuden opettaminen:

suomi-opettaja

 

Suuntautumisvaihtoehtona monialainen kieliasiantuntijuus:

suomi-asiantuntija

*Valinnainen mutta suositeltava opintojakso