26.02.2015

Suomen kieli ja kulttuuri

Suomen kieli ja kulttuuri

Opintokokonaisuus on tarkoitettu ulkomaalaisille, joiden tavoitteena on syventää suomen kielen rakenteen ja käytön tuntemustaan ja parantaa suomen kielen taitoaan. Opintojen aloittaminen edellyttää joko ulkomaisessa tai suomalaisessa yliopistossa suoritettua kandidaatintutkintoa, johon sisältyy Suomen kielen ja kultturin opintoja, ja kykyä opiskella kokonaan suomen kielellä. Opetus on osin eriytettyä, osin yhteistä äidinkielisten opiskelijoiden kanssa.