07.11.2012

SKIA303


SKIA303 Tekstintutkimus 2 op

Vastuuhenkilö: Minna-Riitta Luukka

 

Ohjeet itseopiskeluun:

Tentti: Mäntynen–Shore–Solin 2006: Genre – tekstilaji

  • Ilmoittaudu normaalisti yleisen tenttipäivän tenttiin. Palauta ennalta tehty analyysitehtävä tenttikuoressa tentin yhteydessä. Tee kuoreen ilmoittautumisen yhteydessä merkintä: ”Tentin yhteydessä palautetaan analyysitehtävä”.

 

Analyysitehtävä:

  • Valitse jokin kirjassa esitellyistä tekstilajitutkimuksen näkökulmista tai menetelmistä ja esittele lyhyesti sen perusidea. Perustele valintasi.
  • Etsi itse jokin (tai muutama) teksti (kirjoitettu tai puhuttu). Esittele ”aineistosi” ja perustele sen valinta. Liitä aineistosi tehtävään.
  • Analysoi ja kuvaa aineistoasi valitsemasi näkökulman tai menetelmän avulla. Käytä kirjassa esiteltyjä käsitteitä. 
  • Esittele analyysisi tulokset ja pohdiskele, mitä sait sen avulla selville, miten analyysi sujui ja mihin sentyyppistä kuvausta voisi soveltaa.
  • Päätä tehtävä lyhyeen oppimiskommenttiin, jossa kuvaat, mitä tämä tentti ja siihen liittyvä tehtävä sinulle opettivat, mikä jäi askarruttamaan, mistä haluaisit tietää lisää.
  • Analyysitehtävän pituuteen vaikuttaa se, millainen aineistosi on ja kuinka paljon sen esittelyyn ja esimerkkeihin tarvitset tilaa. Tästä syystä tarkkaa sivumäärää on vaikea määritellä – pituus voi vaihdella 4 ja 7 sivun välillä. Tekstin pituus ei ratkaise, vaan analyysin onnistuneisuus, havaintojen osuvuus ja perustelut sekä pohdintojen syvyys.