03.11.2006

SKIA401 Kehitys ja vaihtelu, A-osa

Korvaava kirjallisuus

SKIA401:n A-osan kirjatentti murteet jo perusopinnoissa suorittaneille (seuraavassa aikakauslehti Virittäjän vuosi: sivut):

  • Vesa Jarva: Soinnillisten klusiilien b, d, g variaatiosta nykypuhekielessä. 1997: 380394.
  • Lappalainen, Hanna: Sosiolingvistinen katsaus suomalaisnuorten nykypuhekieleen ja sen tutkimukseen. 2001: 7493.
  • Kurki, Tommi: Murteenseuruun ensisatoa. 2001: 431443.
  • Mantila, Harri: Murre ja identiteetti. 2004: 322341.
  • Vaattovaara, Johanna: Jälkitavujen h:n variaation kehityksestä Tornionlaaksossa. 2002: 508529.
  • Palander, Marjatta: Välimurteiden idiolektit. 2001: 2241.
  • Nuolijärvi, Pirkko – Tiittula, Liisa:  "Rakas Tarja" ja "hyvä ystävä". 2001:  580599.

Vastuuhenkilö: Jouko Koivisto.