29.08.2008

SKIS403 Nimistö


Tentaattori: Jouko Koivisto


Kirjallisuuden voi koostaa seuraavista – tai sopimuksen mukaan muista – teoksista ja artikkeleista (1 op = n. 80 sivua artikkeleita tai n. 120 sivua muuta kirjallisuutta):

 • Ainiala, Terhi (toim.): Kaupungin nimet: kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä (220 s.).
 • Alanen, Timo: Someron ja Tammelan vanhin asutusnimistö (330 s.).
 • Kalske, Marja: Suomessa syntyneiden hevosten nimistö (490 s.).
 • Kiviniemi, Eero: Rakkaan lapsen monet nimet s. 9–201.
 • Kiviniemi, Eero: Väärät vedet. Tutkimus mallien osuudesta nimenmuodostuksessa. (216 s.)
 • Mallat, Kaija – Ainiala, Terhi – Kiviniemi, Eero (toim.): Nimien maailmasta. – Kieli 14. (235 s.)
 • Nissilä, Viljo: Suomalaista nimistöntutkimusta (156 s.).
 • Nissila, Viljo: Suomen Karjalan nimistö (283 s.).
 • Närhi, Eeva Maria: Suomalaista sukunimikäytäntöä (154 s.).
 • Paikkala, Sirkka: Se tavallinen Virtanen. Suomalaisen sukunimikäytännön modernisoituminen 1850-luvulta vuoteen 1921 s. 79–125, 531–623.
 • Pamp, Bengt: Ortnamnen i Sverige (101 s.).
 • Pitkänen, Ritva Liisa – Mallat, Kaija (toim.): You name it. Perspectives on onomastic research: Kurt Zilliacus, On the function of proper names (7 s.); Kristin Bakken, The basis for name-specific phonological development (10 s.); Rudolf Šrámek, The standardisation of headwords in onomastic lexicography (6 s.); Willy Van Langendonck, Proper names and their categorical presupposition (10 s.); Thorsten Andersson, Name-formation-and other word-formation (7 s.); W.F.H. Nicolaisen, One name but many systems (6 s.); Gillian Fellows-Jensen, From Durobrivae to the Hundred Acre Wood. Analogical naming in Great Britain (9 s.); Staffan Nyström, Some Swedish field-names and the toponomastic theory (8 s.); Vibeke Dahlberg, Some remarks on analogical reshaping of place-names (6 s.); Bengt Jørgensen, Normality and frequency (8 s.); Kaija Mallat, Interpreting place names (9 s.); Terhi Ainiala, On perpetuation, demice and change in place names (10 s.); Saulo Kepsu, Vanhakylä (12 s.); Sari Mustakallio, Veikko (11 s.); Ritva Liisa Pitkänen, On the reliability of the name recording by an 18th century surveyor (10 s.); Jorma Koivulehto, Were the Baltic Finns "clubmen"? On the etymology of some ancient ethnonyms (18 s.); Raimo Anttila, "War-and-peace names: Greek Agamemnon and Agapa" (8 s.); Lars Huldén, Younger names of old rivers (9 s.); Svante Strandberg, Okna and Ukna. Word formation and analogy (5 s.); Thomas J. Gasque, The apostrophe in U.S. placenames (11 s.); Peter E. Raper, National and international standardization of geographical names (11 s.); Sheila Embleton & André Lapierre, "Commercial aircraft naming". History of naming of means of transport (20 s.); Marianne Blomqvist, Names of mansion blocks in Helsinki (10 s.); Sirkka Paikkala, The roots of the families called Kiviniemi (9 s.); Eeva Maria Närhi: Gadolin, Salin, Tammelin, Wallin. On a scholarly name type in Finland (10 s.); Jouko Vahtola, The oldest Finnish personal names (6 s.); Minna Saarelma-Maunumaa, Finnish personal names in Ovamboland, Namibia (9 s.); Kaj Borg, Forenames and languages. The trend in names in Kokkola from the 17th century to the 1930s (8 s.).
 • Sjöblom, Paula: Toiminimen toimenkuva: suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot (257 s.)
 • Toropainen, Ritva: Oulun paikannimet – mistä nimet tulevat (304 s.)
 • Vahtola, Jouko: Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty. Nimistötieteellinen ja historiallinen tutkimus. (563 s.)
 • Vesikansa, Jouko (toim.): Nykysuomen sanavarat s. 276–331.
 • Virittäjä 2000 s. 330–431: Terhi Ainiala, Johanna Komppa, Kaija Mallat, Ritva Liisa Pitkänen, Paikannimien käyttö ja osaaminen: nimitaito Pälkäneen Laitikkalassa (24 s.); Terhi Ainiala, Paikannimistön muuttuminen (17 s.); Paula Sjöblom, Soma, Kärsä-Pähkinä ja Junavahti: turkulaisten asunto-osakeyhtiöiden nimet (18 s.); Janne Saarikivi, Kontaktilähtöinen kielenmuutos, substraatti ja substraattinimistö (21 s.); Johanna Halonen, Rautakautista asutusta etsimässä: Askolan asutushistoriaa paikannimistön valossa (19 s.).
 • Zilliacus, Kurt: Sociologiska namnstudier. – Synvinklar på ortnamn. (83 s.)