29.08.2008

SKIS402 Kirjasuomi (5 op)

Tentaattori: Aila Mielikäinen
9/2008

A. Kirjatentti 

 

Valitse teokset ja artikkelit seuraavista kohdista niin, että niistä tulee yhteensä 5 op:

  1. Katja Huumo ─ Lea Laitinen ─ Outi Paloposki (toim.) 2004: Yhteistä kieltä tekemässä s. 73─222 ja 286─322; Tommi Kurki ─ Päivi Laine ─ Arja Lampinen (toim.) 2003: Suomettaren helmoista s. 13─43 ja 85─244. Yhteensä 3 op.
  2. Göran Karlsson 1995: Suomen kielen tavan adessiivi. 1 op.
  3. Esko Koivusalo (toim.) 1988: Mikael Agricolan kieli s. 8─228. 2 op.
  4. Aila Mielikäinen & Paavo Suihkonen (toim.) 1998: Tutkielmia Raamatun kielestä. 2 op.
  5. Matti Punttila, Raimo Jussila & Helena Suni (toim.) 2000: Pipliakielestä kirjakieleksi s. 11─80,  171─201, 215─253. 1 op.
  6. Martti Rapola 1962: Kielen kuvastimessa. 2 op.
  7. Artikkeleita: Hannele Branch 2001: Montaa kielivirheenä. ─ Virittäjä; Markku Haakana ─ Anne Mäntynen 2002: Rakas ärsyttävä äidinkieli. ─ Ilona Herlin ym. (toim), Äidinkielen merkitykset; Kaisa Häkkinen 1994: Agricolasta nykykieleen s. 495─519; Osmo Ikola 1999: Havaintoja komitatiivin käytöstä suomen murteissa ja yleiskielessä. ─ Sananjalka 41; Päivi Rintala 1998: Kielikäsitys ja kielenohjailu. ─ Sananjalka 40. Yhteensä 1 op.


B. Essee

Kirjatentin sijasta voi kirjoittaa myös esseen. Tällöin aiheesta ja kirjallisuudesta on sovittava tentaattorin kanssa erikseen.