18.12.2017

Lisätietoja

Oppimateriaaliluetteloita:

Leena Nissilä ja Emmi Pollari (2006): Kommentoitu luettelo maahanmuuttajien suomen kielen oppi- ja tukimateriaaleista:

Aineistoa suomen kielen ulkomaalaisopetukseen

Kaksikielisyys:

Tässä bibliografian versiossa ei enää ole kaksikielisyyteen tai kielikylpyyn liittyvää tutkimusta, sillä näiden aihepiirien bibliografiaa on osoitteessa
http://www.uva.fi/fi/sites/immersion/publications/

 

Suomi toisena kielenä -alan opinnäytteet ulkomaisissa yliopistoissa:

Lista Viron yliopistoissa tehdyistä suomen kielen opinnäytteistä on Suomen Viron-instituutin kotisivuilla.

SIITONEN, KIRSTI & PAUKKU, PÄIVI 1997. Ulkomaisissa yliopistoissa tehtyjen Suomen kielen ja kulttuurin opinnäytteiden bibliografia 1980–1995. Teoksessa Raanamo, Anna-Maija & Tuomikoski, Paula (toim.) Kielisillan rakentajat. Katsaus ulkomaanlehtori- ja kielikurssitoimintaan ja toiminnan arviointi. Helsinki: Opetusministeriö. 235–286.