Venäjän kieli ja kulttuuri

Venäjän kieli on maailman seitsemänneksi puhutuin kieli, jolla on 275 miljoonaa puhujaa Venäjällä ja sen ulkopuolella. Venäjä on yksi maailmankielistä, jolla on tärkeä asema myös Suomessa. Venäjän kielen ja kulttuurin tuntemus on valttikortti työmarkkinoilla.

Jyväskylässä venäjän opiskelija voi kouluttautua monialaiseksi kieliasiantuntijaksi tai venäjän kielen opettajaksi. Venäjän opinnoissa keskitytään nykykieleen ja venäläiseen kulttuuriin sekä niiden tutkimukseen. Tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelija osaa hyvin venäjää ja pystyy ymmärtämään venäläistä kulttuuria ja venäläistä ihmistä. 

Sisältönsä puolesta opinnot jakaantuvat kielitaito-, kielitieto- ja kulttuuriopintoihin. Varsinaiset kielitaito-opinnot ovat siis vain osa koulutusta. Hyvän kielitaidon hankkiminen ja ylläpito edellyttävät opiskelijalta myös opiskelun ulkopuolelle ulottuvaa aktiivisuutta.