Venäjän kieli ja kulttuuri

Venäjän kieli on maailman yhdeksänneksi puhutuin kieli, jolla on 284 miljoonaa puhujaa Venäjällä ja sen ulkopuolella. Venäjä on yksi maailmankielistä, ja venäjän kielellä on tärkeä asema myös Suomessa. Venäjän kielen ja kulttuurin tuntemus on valttikortti työmarkkinoilla.

Jyväskylässä venäjän opiskelija voi kouluttautua monialaiseksi kieliasiantuntijaksi tai venäjän kielen aineenopettajaksi. Venäjän opinnoissa keskitytään nykykieleen ja venäläiseen kulttuuriin sekä niiden tutkimukseen. Tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelija käyttää venäjän kieltä sujuvasti eri konteksteissa ja pystyy ymmärtämään venäläistä kulttuuria ja venäläistä ihmistä. 

Sisältönsä puolesta opinnot jakaantuvat kielitaito-, kielitieto- ja kulttuuriopintoihin. Varsinaiset kielitaito-opinnot ovat siis vain osa koulutusta. Hyvän kielitaidon hankkiminen ja ylläpito edellyttävät opiskelijalta myös opiskelun ulkopuolelle ulottuvaa aktiivisuutta.